NIEUWSDe studiezalen van het OCMW heropenen de deuren

Brussel, 2 mei 2019 – Van 2 mei tot 26 juni kunnen jonge Brusselaars die ouder zijn dan 16 jaar opnieuw terecht in de studiezalen van het OCMW van de Stad Brussel om er hun examens voor te bereiden. Tijdens de blokperiode openen drie zalen de deuren in drie verschillende wijken van de Stad Brussel: in de Vijfhoek, in Laken en in Neder-Over-Heembeek. In totaal worden er zo 200 plaatsen aangeboden. Deze zalen bieden een groot studiecomfort en beschikken over ruime openingsuren: van maandag tot zaterdag (feestdagen inbegrepen), van 9u tot 21u. Dit jaar komt er een nieuwe zaal bij in Laken voor groepstaken.

Na de vaststelling dat vele Brusselse jongeren moeilijkheden ondervinden om hun examens in goede omstandigheden voor te bereiden (omdat de bestaande studiezalen en de bibliotheken overbevolkt zijn of omdat de thuisomgeving niet altijd aangepast is), stelt het OCMW sinds mei 2018 studiezalen ter beschikking. Vanaf de eerste editie hebben honderden jongeren kunnen genieten van deze dienst. Op basis van dit succes zijn de zalen sindsdien open tijdens elke examensessie. Bij de laatste sessie waren er mee dan 780 jongeren ingeschreven.

Om dichter bij het publiek te staan, werden de 200 plaatsen verdeeld over 3 zalen, verspreid over het grondgebied van de Stad Brussel. Voor deze editie kan je terecht op de volgende adressen: Spiegelstraat 7 te 1000 Brussel, Emile Bockstaellaan 114 te 1020 Laken en Bruynstraat 225 te 1120 Neder-Over-Heembeek. “Bovendien werd er dit jaar op vraag van de jongeren een nieuwe ruimte voorzien die voorbehouden is aan groepstaken. Deze zaal wordt toegevoegd aan de studiezaal van Laken.

Wat de praktische kant betreft, moeten de jongeren aan volgende voorwaarden voldoen: ouder zijn dan 16 jaar en in Brussel wonen of naar school gaan in het middelbaar of hoger onderwijs op het grondgebied van de Stad. De toegang wordt verleend op simpel vertoon van de studentenkaart en na inschrijving ter plaatse. De zalen zijn open van maandag tot zaterdag (feestdagen inbegrepen) van 9u tot 21u. De openingsuren zijn doelbewust ruimer dan gemiddeld. Per zaal stelt het OCMW eveneens gratis wifi-toegang en enkele computers en printers ter beschikking. Er worden ook tussendoortjes zoals fruit, water en koffie aangeboden. In elke zaal zorgen twee personen voor de omkadering van de jongeren. Op aanvraag kan er pedagogische begeleiding voorzien worden door de Cel Studenten van het OCMW.

Met deze zalen wenst het OCMW van de Stad Brussel aan ieder een geschikte studeerruimte aan te bieden die zowel gratis als nabij is, met de mogelijkheid tot persoonlijke begeleiding en die 12 uur per dag open is, 6 dagen op 7. Dit initiatief is in de eerste plaats bestemd voor studerende jongeren uit arme gezinnen die in een te kleine of te luidruchtige omgeving wonen en is erop gericht om bij te dragen tot hun slaagkansen. Gezien er veel vraag is naar deze noodzakelijke dienst, onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om het aanbod van de studiezalen uit te breiden via onder andere samenwerkingsverbanden.

Infos
  • Men moet minstens 16 jaar oud zijn en de toegang is volledig gratis
  • Er zijn 200 plaatsen, verspreid over 3 verschillende sites
  • Er is zowel informaticamateriaal als wifi beschikbaa
Van 02/05/2019 tot 26/06/2019
Van maandag tot zaterdag inbegrepen: 9u-21u
  • Spiegelstraat 7 – 1000 Brussel
  • Bruynstraat 225 – 1120 Neder-Over-Heembeek
  • Emile Bockstaellaan 114 – 1020 Laken
  02 563 66 51
 sallesdetudes@ocmwbxl.brussels

Studentenkaart is verplicht.