INHULDIGING VAN 'BRUYN OOST'


Redevoering van Pascale Peraïta, Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel, ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe vastgoedcomplex "Bruyn Oost", op 7 mei 2014.


Mijnheer de Burgemeester,
Mevrouw de Schepen,
Mijnheer de Schepen,
Mevrouwen, Mijne Heren raadsleden,
Mevrouw de Secretaris-generaal,
Mevrouwen, Mijne Heren,

Ik heb het genoegen u vanochtend te verwelkomen om het nieuwe vastgoedcomplex "Bruyn Oost" in te huldigen, dat gelegen is in een stedelijke, landschappelijke en natuurlijke omgeving.

De Raad voor maatschappelijk welzijn, voorgezeten door mijn voorganger en huidig burgemeester, De Heer Yvan Mayeur, heeft in september tweeduizend en acht het bureau "B612 Associates" (zes honderd en twaalf) aangeduid als ontwerper van het project.
Ik maak van dit ogenblik gebruik om de architecten, deskundigen en aannemers "FRANKI" te bedanken, die deelgenomen hebben aan het uitwerken en de bouw van dit project.

Ik bedank eveneens De Heer Mayeur, en zijn raad van die tijd, om in twee duizend en acht het initiatief voor dit avontuur genomen te hebben.
Na de stappen doorlopen te hebben van ontwikkeling van het project en het bekomen van de vergunningen, offerteaanvragen, enz… kon de werf van start gaan in juni tweeduizend en elf.

Minder dan drie jaar later zijn wij hier nu samen om deze nieuwe bouw in te huldigen, die zich inpast in het ambitieuze plan 1000 (duizend) woningen, gedragen door de Stad Brussel en het OCMW van de Stad Brussel.

Bestaande uit vier gebouwen, biedt deze vandaag onderdak aan zesenvijftig lage energie woningen, voor een totale oppervlakte van meer dan zevenduizend vierkante meter en een kinderkribbe die achtenveertig kinderen kan opvangen.
De totale kostprijs van het project bedraagt op vandaag twaalf miljoen euro.

Het geheel werd gebouwd met eerbied voor het kwaliteitscharter, dat tegemoet komt aan hoge standaarden in termen van oppervlakte, voorzieningen en energieprestaties.

De appartementen, van de studio tot het vier kamers appartement, beschikken allemaal over een privatieve ruimte buitenshuis, ofwel een terras ofwel een tuin.
Twee appartementen met twee kamers zijn trouwens aangepast aan personen met beperkte mobiliteit.
Er worden eveneens parkeerplaatsen en beveiligde fietsenstallingen aangeboden, zowel voor de woningen als voor de kinderkribbe.

U zult de kans krijgen om enkele van deze woningen te bezoeken, net voor we ons glas zullen heffen op het welslagen van dit mooie project.

Deze woningen van het middelgrote type zijn voorbehouden aan de gezinnen waarvan het maximum inkomen niet een geïndexeerde bovengrens overschrijdt, verhoogd naargelang van het aantal kinderen dat deel uitmaakt van het gezin.

Onze middelgrote woningen zijn dus voorbehouden aan de gezinnen waarvan de globale inkomsten het plafond voor de sociale woningen overschrijdt, maar ze worden niettemin verhuurd tegen lagere prijzen (ongeveer min 10%) dan de prijzen van de Brusselse vastgoedmarkt.

Woningen van grote kwaliteit tegen huurprijzen die minder hoog zijn dan die van de markt en gelegen in een aangename omgeving, waar de groene ruimten doordacht en ontwikkeld werden. Moestuinen, beboste ruimten, privatieve tuinen, half privatieve of gemeenschappelijke tuinen, enzovoort…

De wil van de Stad Brussel, en van het OCMW van de Stad Brussel is het bouwen van woningen voor de inwoners van Brussel, in goede verstandhouding met de omwonenden.
In dit kader werden er informatie- en overlegvergaderingen belegd met de omwonenden van het project.

Overigens heeft het OCMW, buiten het invoeren van zijn eisen inzake duurzame ontwikkeling en eerbied voor de kwaliteitsnormen, in zijn projecten sociale clausules ingelast die gericht zijn op het verbeteren van het beleid van beroepsinschakeling.
Deze clausules laten toe om op de werven stagiairs aan te werven, in het kader van een contract voor bepaalde duur. De doelstelling is het ontwikkelen van werkgelegenheidskansen voor de Brusselaars, in het bijzonder de minder geschoolden.

Nu nodig ik Mevrouw Faouzia Hariche, Schepen van openbaar onderwijs, jeugd en het jonge kind van de Stad Brussel uit om u de kinderkribbe voor te stellen, waar wij u trouwens vandaag zullen verwelkomen … aangezien het weer te wensen overlaat!

Pascale Peraïta
Voorzitster van het OCMW van de Stad Brussel 
FR | NL