Een modern en efficiŽnt overheidsbeleid
Een verantwoord beheer van de natuurlijke bronnen
Een harmonische stedelijke ontwikkeling
Een maatschappelijke samenhang en versterkte solidariteit
Een dynamische politiek met betrekking tot tewerkstelling en economische ontwikkeling
 
EEN HARMONISCHE STEDELIJKE ONTWIKKELING

Vandaag leeft zowat 80 % van de Europese bevolking in een stedelijke omgeving. De steden en de agglomeraties zijn de habitat en de werkplek geworden van een meerderheid van de Europese burgers.

De Stad en het OCMW hebben de keuze gemaakt om mee te werken aan een proces van duurzame ontwikkeling, dat de renovatie en de opwaardering van de habitat verzoent met het behoud van het groene patrimonium en de evenwichtige ontwikkeling van economische, sociale en vrijetijdsactiviteiten.

Voorbeelden van acties:
  • De principes van het Kwaliteitscharter voor nieuwe woningen toepassen
  • De principes van het Kwaliteitscharter voor gerenoveerde woningen toepassen
  • Groene daken en gevels aanleggen
  • De thermische isolatie van de gebouwen verbeteren
  • Het concept uitwerken van een ecologisch eilandje in Neder-Over-Heembeek
  • Aanleggen van tuinen, gericht op biodiversiteit en participatie
  • Tot stand brengen van het bedrijfsvervoerplan van het OCMW
  • De stadsbedienden ertoe aanzetten om in de Stad te gaan wonen

 
FR | NL