Een modern en efficiŽnt overheidsbeleid
Een verantwoord beheer van de natuurlijke bronnen
Een harmonische stedelijke ontwikkeling
Een maatschappelijke samenhang en versterkte solidariteit
Een dynamische politiek met betrekking tot tewerkstelling en economische ontwikkeling
 
EEN VERANTWOORD BEHEER VAN DE NATUURLIJKE RIJKDOMMEN

Het beheren van de natuurlijke rijkdommen (biodiversiteit, water, energie,...) op planetair vlak is tegenwoordig zonder meer onhoudbaar. De aangroei van de wereldbevolking laat geen andere keuze toe dan op zoek te gaan naar een rationelere manier om met deze bronnen om te gaan, of het nu gaat om water, energie, gronden, voedsel...

Europa behoort vandaag tot de grootste verantwoordelijken voor deze overconsumptie. De Stad Brussel, gelegen in het hart van Europa, dient dus het goede voorbeeld te geven.

Voorbeelden van acties:
 • De stedelijke biodiversiteit in stand houden
 • Gemeenschappelijke groene ruimtes aanleggen
 • Beheer en opvang van regenwater in de gebouwen van de Stad en van het OCMW
 • CoŲrdineren en versterken van de maatregelen die door het OCMW genomen werden op het vlak van energie
 • De Stad en het OCMW voorzien van groene energie
 • Een windmolen plaatsen in de Linnendienst van het OCMW
 • De gebruikers en het personeel van de Stad en van het OCMW sensibiliseren voor energiebesparing
 • Compostbakken op maat maken
 • Verlengen van de levensduur en herconditioneren van het informaticapark van het OCMW
 • Het papierverbruik binnen het OCMW verminderen
 • De vergaderingen en beraadslagingen van het OCMW informatiseren
 • De inkomende en uitgaande facturen van het OCMW informatiseren
 • Een concept uitwerken en in voege brengen van een "Herbronningproject" in de Marollen

 
FR | NL