Instellingen voor jongeren en kinderen
 
DE JEUGD

Het is de opdracht van de Dienst Jeugd om aan algemene preventie te doen. Hij zorgt ervoor dat de harmonieuze ontwikkeling van de jongeren begunstigd wordt, net als hun actieve deelname aan het burgerleven.

Algemeen gesproken zijn alle acties van de Dienst Jeugd gericht op het waarborgen van de autonomie van de jongeren en het hen aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Meer bepaaldÖ
  • De Dienst Jeugd ondersteunt en coŲrdineert de jeugdactie die gevoerd wordt binnen de sociale antennes in het kader van de preventie, met de bedoeling elke vorm van tussenkomst van gespecialiseerde structuren te vermijden, zoals bijvoorbeeld de Dienst Jeugdhulpverlening (DJH) of de Dienst voor Gerechtelijke Bescherming (DGB),
  • De tussenkomst van de Dienst Jeugd kan slaan op verschillende situaties, zoals de omkadering en coŲrdinatie van de schoolhulp, de steun aan oproepen om projecten, het beheer van de vzw "Preventie Jongeren Brussel", het beheer van subsidies,...
Overigens streeft de maatschappelijke assistent, afgevaardigde voor de jeugd, de begeleiding na van jongeren  die op korte termijn geplaatst worden. De plaatsingen en begeleidingen van plaatsingen op korte termijn (minder dan 3 maand, ťťn keer verlengbaar) behoren tot de bevoegdheid van de "referendaris jeugd" binnen de verschillende sociale antennes.

De maatschappelijke assistent, afgevaardigde voor de jeugd, zorgt er ook voor om de kinderen zo goed mogelijk te oriŽnteren naar de gepaste opvangdiensten. Hij zet zijn samenwerking voort met de plaatsingsinstellingen en begeleidingsstructuren.

De Cel Studenten begeleidt harerzijds de jonge geholpen studenten gedurende de ganse duur van hun studies. Ze zorgt er voor om ze zo goed mogelijk te oriŽnteren in hun scholing, hen te evalueren in hun projecten en hen bij hun moeilijkheden te begeleiden. De Cel Studenten richt zich op de volledige scholing van de jongere.

NB Ė Buiten de Dienst Jeugd beheert het OCMW van Brussel eveneens verschillende instellingen voor kinderen.


  • Dienst Jeugd + Cel Studenten
    Hoogstraat 296 Ė 1000 Brussel
    Telefoon : 02 563 66 51
    Fax : 02 563 66 59

 
FR | NL