Een modern en efficiŽnt overheidsbeleid
Een verantwoord beheer van de natuurlijke bronnen
Een harmonische stedelijke ontwikkeling
Een maatschappelijke samenhang en versterkte solidariteit
Een dynamische politiek met betrekking tot tewerkstelling en economische ontwikkeling
 
EEN MODERN EN EFFICIňNT OVERHEIDSBELEID

In het kader van de uitwerking en van het in voege brengen van de Lokale Agenda 21 zijn de Stad en het OCMW van Brussel van plan om acties te voeren die bijdragen tot een efficiŽnt, modern en transparant beheersmodel.

Voorbeelden van acties:
  • De engagementen van Aalborg uitvoeren
  • Mechanismen en instrumenten voor opvolging-evaluatie uitwerken
  • Een cel interne audit creŽren en een proces van interne controle uitwerken
  • Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de leveringen en diensten van het OCMW
  • Duurzame overheidsopdrachten gunnen voor de werken en diensten van het OCMW

 
FR | NL