Récréart
De Linnendienst
 
DE LINNENDIENST

De Linnendienst is een dienst die door het OCMW van Brussel aangeboden wordt aan de ziekenhuizen en homes, welke dienst elk jaar instaat voor een beroepsopleiding van een twintigtal stagiairs "artikel 60".

De Linnendienst beheert een ziekenhuiswasserij die de labels ISO 9001 & 14001/2015 bezit, wat een zeer strikt milieu- en kwaliteitssysteem garandeert.

Zijn specialiteit is de verhuring en het onderhoud van hotellinnen, operatielinnen en werkkledij voor de ziekenhuizen en homes. Hij beheert eveneens een departement voor het onderhoud van het linnen van de rusthuisbewoners. Sinds kort houdt hij zich ook bezig met het in situ beheren van het ondergoed van bepaalde klanten.

De dienst staat in voor de beroepsopleiding van een twintigtal stagiairs per jaar in het kader van het artikel 60 van de organieke wet op de OCMW ’s.
Agrandir le plan 
FR | NL