Onze gedecentraliseerde sociale antennes
Onze Diensten voor het publiek
Onze Rust- en Verzorgingstehuizen
Onze instellingen voor kinderen
Onze instellingen voor vollwassenen met een intellectuele handicap
Onze administratieve departementen
Onze Buurthuizen
Nuttige links
 
ONZE DIENSTEN VOOR HET PUBLIEK

Om de voornaamste rol te spelen die aan het OCMW van Brussel toebedeeld werd, heeft dit beslist om zijn actie te decentraliseren via 11 Sociale antennes “in de buurt”.

Het is in deze gedecentraliseerde antennes dat de maatschappelijke assistenten en werkers u alle relevante inlichtingen zullen kunnen verstrekken, de formaliteiten vervullen die nuttig zijn om uw rechten in orde te brengen, u te verzekeren van een begeleiding en u een concrete hulp toe te staan onder de meest gepaste vorm : toekenning van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.), toekennen van een leefloon of van de overeenstemmende sociale hulp, financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptentoelage, RIZIV, enz.)
  • OCMW van Brussel – Centraal Onthaal
    Hoogstraat 296 - 1000 Brussel
    Telefoon : 02 543 63 39
EEN GOEDE RAAD… Vooraleer iemand te contacteren, ga eerst langs bij het Centrale Onthaal ! U zult hier oordeelkundige raad krijgen om de Sociale Antenne te vinden die het beste bij uw toestand past of de meest geschikte Dienst onder diegene welke hieronder opgesomd worden. 
FR | NL