Voorzitter
Secretaris-generaal
Departement van de Sociale Actie
Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Departement Vorming
Departement van de Instellingen en Medische Zorgen
Departement der Werken
Departement van de Eigendommen
Departement der FinanciŽn
Departement van het Personeel
Departement Communicatie en Organisatie
 
HET DEPARTEMENT VAN DE EIGENDOMMEN

Het Departement van de Eigendommen is belast met het beheer van het privť vastgoedpatrimonium van het OCMW, zowel bebouwd als niet-bebouwd. Dit beheer omvat het onderhoud van de goederen maar ook de vervreemdingen, de aankopen, de ruilen, de onteigeningen, en de verhuringen die er betrekking op hebben.

Het voornaamste nagestreefde doel is het opwaarderen van dit patrimonium door middel van zinvolle vastgoedoperaties, zoals renovatie, bebossing, verkaveling, aanleggen van nieuwe wegen.

De sector "verhuring van gebouwen" stelt het vastgoed van het privťpatrimonium van het OCMW in verhuring, in overeenstemming met het reglement van het OCMW.

Bepaalde woningen worden verhuurd aan gezinnen die over een gemiddeld inkomen beschikken.

Bepaalde woningen zijn voorbehouden aan personen waarvan de inkomsten beantwoorden aan de criteria van de huisvestingsmaatschappijen van het Brussels Gewest (sociale woning).

Sommige woningen zijn voorbehouden aan de sociale diensten van het OCMW, die ze beheren als transit- of inschakelingswoningen.

Bepaalde woningen zijn uitsluitend bestemd voor de derde leeftijd.


  • Departement van de Eigendommen
    Hoogstraat 298a - 1000 Brussel
    Telefoon : 02 543 62 62Agrandir le plan
 
FR | NL