Récréart
De Linnendienst
 
DE TEWERKSTELLING EN DE OPLEIDING

De tewerkstelling en de vorming maken uiteraard deel uit van de bezorgdheden van het OCMW van de Stad Brussel. Dit heeft diensten of partnerschappen ontwikkeld met verschillende vzw’s om opleidingsoplossingen aan te reiken die passend zijn voor de verschillende situaties waarin talrijke begunstigden van het OCMW zich bevinden.

Ieder jaar worden er meer dan 3250 mensen door onze inschakelingsambtenaren begeleid om hen de kans te bieden werk te vinden op de geregelde arbeidsmarkt. Tijdens deze begeleiding hebben 75 mensen zich ingezet in een project voor het oprichten van een onderneming, via het project "schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid". Sommigen zijn er zelfs in geslaagd, buiten het feit dat ze hun eigen bedrijf opgericht hebben, om werkgelegenheid te scheppen voor andere personen die door ons centrum geholpen werden!

Overigens genieten meer dan 1000 personen per jaar van een tewerkstelling in het kader van het artikel 60§7 binnen de interne diensten van het OCMW, van onze rusthuizen, van de IRIS ziekenhuizen, van de Linnendienst, van de SAMU, van Renobru,... maar ook vele anderen via andere partners, want het OCMW werkt in dit kader samen met meer dan 80 organisaties en externe bedrijven in zeer verscheidene sectoren.

In de toekomst wenst het OCMW van Brussel de tewerkstellingskansen nog uit te breiden door het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsverbanden met tientallen nieuwe werkgevers (privébedrijven, vzw’s, ondernemingen voor sociale economie), dit om duurzame jobs te scheppen en op die manier de plaatselijke Brusselse economie te stimuleren.

Daar het artikel 60§7 de kans biedt om te genieten van een beroepservaring die absoluut dient gevaloriseerd te worden op de geregelde arbeidsmarkt, bereidt het OCMW al meer dan 200 werknemers voor op het zoeken naar werk via de opleiding "maatregel 500" en zal het binnenkort deze begeleiding kunnen aanbieden aan 400 werknemers.

Het OCMW heeft onder andere, voor het publiek van ons OCMW dat het minst goed het Frans beheerst, alfabetiseringscursussen ontwikkeld die voortaan door 6 vormers zullen verzekerd worden.

Het OCMW van de Stad Brussel is eveneens precursor voor wat betreft het inschakelings- of onthaalparcours, via het opzetten van pre trajecten voor activering "Maatschappelijk Leven".Op de huidige dag kan men via het OCMW van Brussel voornamelijk een opleiding volgen:

 
FR | NL