Voorzitter
Secretaris-generaal
Departement van de Sociale Actie
Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Departement Vorming
Departement van de Instellingen en Medische Zorgen
Departement der Werken
Departement van de Eigendommen
Departement der FinanciŽn
Departement van het Personeel
Departement Communicatie en Organisatie
 
HET DEPARTEMENT VAN DE SOCIALE ACTIE

Ten gevolge van de voortdurende stijging van de aanvragen om sociale hulp, leefloon en verschillende begeleidingen, evenals krachtens de toepassing van het globaal sociaal plan, past het Departement van de Sociale Actie geregeld de ontwikkeling van zijn actie aan, met als doel om op gepaste wijze een antwoord te bieden aan alle situaties.

Het oprichten van sociale antennes, verdeeld over het grondgebied van de Stad Brussel, heeft de kans geboden tot een echte decentralisatie van de sociale actie. Deze decentralisatie heeft aan de maatschappelijke assistenten de kans geboden om dichter bij de bevolking te staan, beter de moeilijkheden te begrijpen die eigen zijn aan de buurt, en op die manier de kwaliteit van de verleende dienst te verbeteren.

In het Departement van de Sociale Actie wenst men niet langer de sociale hulp te zien als een eenvoudig verstrekken van een financiŽle hulp die de mensen in hun statuut van geholpen personen behoudt. In een meer proactieve geest dient de maatschappelijke werker zich als doel te stellen om te helpen, ondersteuning te bieden en aan de mensen die in moeilijkheden verkeren de nodige middelen te verschaffen om hun problematiek te boven te komen, autonoom te worden, verantwoordelijkheid te ontwikkelen, een groter welzijn te bereiken en, tenslotte, zichzelf financieel in de hand te hebben.

Op te merken dat het Departement van de Sociale Actie eveneens een preventiebeleid voert, dit in actieve samenwerking met de transversale diensten van het OCMW van Brussel, evenals met de plaatselijke verenigingen.
    

  • Departement van de Sociale Actie
    Hoogstraat 296 Ė 1000 Brussel
    Telefoon : 02 543 63 01


Agrandir le plan 
FR | NL