Voorzitter
Secretaris-generaal
Departement van de Sociale Actie
Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Departement Vorming
Departement van de Instellingen en Medische Zorgen
Departement der Werken
Departement van de Eigendommen
Departement der FinanciŽn
Departement van het Personeel
Departement Communicatie en Organisatie
 
DE SECRETARIS-GENERAAL

De Secretaris-generaal woont, zonder beslissende stem, de vergaderingen bij van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en van het Vast Bureau.

Ze is in het bijzonder gelast met het opstellen van de notulen van deze vergaderingen. Ze is verantwoordelijk voor de inlassing van de notulen van deze vergaderingen en van de beraadslagingen van deze organen in de daartoe gehouden registers. Ze mag deelnemen aan de vergaderingen van alle Bijzondere Comitťs. Onder het gezag van de voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn leidt hij de zaken in, leidt het bestuur en is de chef van het personeel.

De Secretaris-generaal bewaart de archieven. Ze is verantwoordelijk voor de boekhouding van de vastgestelde rechten en van de aangewende uitgaven, evenals van het opstellen van de betalings- of terugvorderingsmandaten. Ze werkt de voorontwerpen van begroting uit. Ze ondertekent mede de akten en de briefwisseling van het Centrum. Ze dient zich te houden aan de richtlijnen die hem door de voorzitter, de Raad en het Vast Bureau gegeven worden.

In geval van verhindering van de Secretaris-generaal of indien de betrekking vacant is, kan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn een personeelslid aanduiden als tijdelijke secretaris.

De Secretaris-generaal heeft ook met name onder zijn bevoegdheid de Juridische Dienst, de Dienst Interne Audit, de IDPB en de Sociale dienst van het personeel.


Carine ELST
Secretaris-generaal van het OCMW
Hoogstraat 298A Ė 1000 Brussel
Telefoon : 02 543 60 03
Fax : 02 543 61 06
Email : carine.elst@cpasbxl.brussels
 
FR | NL