Voorzitter
Secretaris-generaal
Departement van de Sociale Actie
Departement Tewerkstelling en Sociale Economie
Departement Vorming
Departement van de Instellingen en Medische Zorgen
Departement der Werken
Departement van de Eigendommen
Departement der Financiën
Departement van het Personeel
Departement Communicatie en Organisatie
 
ONS BESTUUR

Het OCMW van Brussel wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, samengesteld uit 15 leden, gekozen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel.

Voorzitter
Mevrouw Karine LALIEUX
Hoogstraat 298a – 1000 Brussel
Telefoon : 02 543 60 20
Fax : 02 543 60 01
Email : presidente@cpasbxl.brussels

Secretaris-generaal
Mevrouw Carine ELST
Hoogstraat 298a – 1000 Brussel
Telefoon : 02 543 60 03
Fax : 02 543 61 06
Email : carine.elst@cpasbxl.brussels
De leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn :

Karine LALIEUX
Jacques MICHEL
Francis HIERBAUT
Henri SIMONS
François MARCQ


Jérôme JOLIBOIS
Viviane LAROY
Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA
Florence FRELINX
Nicole MALENGREAU

Hendrik VAN HELLEM
Michel BARNSTIJN
Geneviève OLDENHOVE DE GUERTECHIN
Khalid ZIAN 
Sonia LHOEST
In overeenstemming met artikel 27 van de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, heeft de Raad Mevrouw Florence Frelinx, De Heer Hendrik Van hellem, De Heer Jérôme Jolibois en De Heer Jacques Michel aangeduid om met De Voorzitter Karine Lalieux het Vast Bureau te vormen.


...En de andere diensten
  • De Dienst van de juridische zaken
  • De Dienst Interne Audit
  • De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
  • De Dienst Informatica en Methodes
  • ...


 
FR | NL