Dienst Schuldbemiddeling
Dienst Psychosociale Begeleiding
Cel voor Dringende Sociale Actie
Instellingen voor volwassenen met een intellectuele handicap
Dienst Ondersteuning ten Huize
Dubbelklik
Duo
Big Bang
De Andere Tafel
Het Plan Isolement
 
DIENST ONDERSTEUNING TEN HUIZE

De activiteit van de Dienst ondersteuning ten huize omvat enerzijds twee diensten die in de eerste plaats op de bejaarden gericht zijn: de Dienst Gezins- en Bejaardenhulp, evenals de Dienst Hulp bij het Dagelijkse Leven; en, anderzijds, de Dienst Thuiszorg die voor iedereen toegankelijk zijn.

Om een efficiŽnte hulp te verzekeren, werken de diensten in samenwerking met de andere departementen van het OCMW en met externe diensten. Er worden geregelde contacten opgebouwd met andere tussenkomende partijen: artsen, kinesitherapeuten, enz.

De Dienst Gezinshulp
De Dienst Gezinshulp is belast met het verlenen, aan gezinnen, aan bejaarden en aan gehandicapten van een daadwerkelijke, preventieve en opvoedkundige hulp bij hygiŽnische verzorging en courante huishoudtaken. Er is eveneens een aanbod aanwezig van technici, om kleine herstellingswerkjes ten huize uit te voeren.

Dienst Hulp bij het Dagelijkse Leven
Deze dienst biedt punctuele tussenkomsten aan van dringende aard en/of van korte duur (dienst doen als gezelschapsdame, een bejaarde bij de dokter voeren, een administratieve formaliteit vervullen, een half uur gaan wandelen met iemand in de namiddag...). Er is eveneens een hulpaanbod "technici" beschikbaar om herstelklusjes uit te voeren ten huize van de bejaarden.

Dienst Thuisverzorging
De verpleegsters dienen ten huize de zorgen toe die door de artsen voorgeschreven werden, dragen zorg voor de sanitaire en preventieve opvoeding, en bieden begeleiding en psychosociale ondersteuning. De dienst richt zich tot iedereen, waarbij nochtans voorrang verleend wordt aan de meest behoeftigen.  


  • Dienst Ondersteuning ten Huize
    Grootgodshuisstraat 7A - 1000 Brussel
    Telefoon : 02 563 49 75
    Fax : 02 563 49 69

 
FR | NL