Dienst Schuldbemiddeling
Dienst Psychosociale Begeleiding
Cel voor Dringende Sociale Actie
Instellingen voor volwassenen met een intellectuele handicap
Dienst Ondersteuning ten Huize
Dubbelklik
Duo
Big Bang
De Andere Tafel
Het Plan Isolement
 
INSTELLINGEN VOOR VOLWASSENEN MET EEN INTELLECTUELE HANDICAP

De verschillende entiteiten zijn erkend en gesubsidieerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Dagcentrum Delta vangt 20 volwassenen op met een intellectuele handicap en die zich niet in een arbeidsomgeving kunnen inpassen, zelfs niet in een beschermde werkplaats.
 • Dagcentrum Delta
  Waterloolaan 105 - 1000 Brussel
  Telefoon : 02 537 94 91
  Fax : 02 539 46 44


Het  Centrum Medori bestaat uit een Onthaalcenrum en een Dagcentrum.
Het Onthaalcentrum vangt 15 volwassenen op die een mentale handicap vertonen, waarvan 5 verpleegzorgen nodig hebben. Het centrum is het ganse jaar door geopend.
Het Dagcentrum onthaal 10 volwassenen die een mentale handicap vertonen, waarvan 2 verpleegzorgen nodig hebeen. Het biedt een grote keuze aan activiteiten aan van maandag tot vrijdag van 9u tot 16u.
 • Centrum Medori
  Medoristraat 66 - 1020 Brussel
  Telefoon : 02 478 50 90
  Fax : 02 478 53 00


De Cel Begeleid Wonen "Beďti" bestaat uit 6 appartementen, gelegen op de 1ste verdieping van het gebouw op het nummer 70 in de Medoristraat in 1020 Brussel, welke de kans bieden om 6 personen met een handicap te huisvesten. De nagestreefde doelstelling is leven in autonomie. De Cel "Begeleid Wonen" waakt over de autonomie van deze personen.
 • Cel Begeleid Wonen "Beďti"
  Medoristraat 70 - 1020 Brussel
  Telefoon : 02 478 50 90
  Fax : 02 475 46 91

De Cel AIL-BIO (accompagnement-intégration-loisirs/Begeleiding-integratie-ontspanning) heeft als doelstelling het begeleiden van de gehandicapten van Delta, Medori en Beiti, met de bedoeling hen de kans te bieden om zich zo goed mogelijk in de maatschappij te integreren, door middel van activiteiten van het vrijetijdstype, cultureel type of die gewoonweg verstrooiend van aard zijn.

 • Cel AIL-BIO
  Medoristraat 70 - 1020 Brussel
  Telefoon : 0491 62 56 81 
FR | NL