INVORDERINGSEXPERT (M/V/X) (A 4394 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een invorderingsexpert (m/v/x) (A 4394 I) voor de Back Office van het Departement Sociale Actie.

Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken :

 • Expertise uitwerken en overbrengen betreffende thema’s die betrekking hebben op de sector
 • In samenwerking met de verantwoordelijke van de sector, de vereenvoudiging van de procedures uitwerken
 • In samenwerking met de verantwoordelijken van de sector, de optimalisatie van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de dienst uitwerken
 • Beheersindicatoren uitwerken
 • De noden identificeren wat IT-ondersteuning betreft

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Master of bachelor met elke andere relevante richting voor de functie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst de wetgeving betreffende invordering van maatschappelijk hulp en beschikt over afdoende ervaring hieromtrent
 • U kan vlot overweg met informaticatools Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet en bent bekwaam de gevorderde toepassingen te gebruiken (Excel ) en managementtools (overzichtstabellen)
 • U beheerst perfect het Nederlands en heeft een degelijke kennis van het Frans
 • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen
 • U werkt klant-, oplossing- en résultaatgericht
 • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding
 • U bent dynamisch en creatief, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : niveau A1 (master) of B4 (bachelor)
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit ) = 3.057,11 € voor de weddeschaal A1 – 2.985,18 € voor de weddeschaal B4 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4394 I dragen, en omvat :

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 26/04/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL