VERANTWOORDELIJKE VOOR BUDGET EN FACTURATIE (M/V/X) (A 4372 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een verantwoordelijke voor budget en facturatie (m/v/x) (A 4372 I) voor :

-Ondersteuning van de Algemene Directie bij de ontwikkeling en het beheer van het budget van de Dienst Informatica en Methoden (DIM) en het zorgen voor de back office van de overheidsopdrachten en bestellingen
-Nemen van algemene leiding van het DIM bij afwezigheid van de Directeur-generaal

Rol en verantwoordelijkheden:

In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op alle taken:

1. Uitwerking en opvolging van het budget

 • Uitwerken van het jaarlijks budget in samenwerking met de directie van het DIM
 • Coderen van het budget in de begrotingssoftware
 • Zorgen voor de budgetmonitoring van het DIM
 • Zorgen voor het opvolgen van de samenwerken tussen het DIM en Financiën

2. Administratief beheer van de informatica gerelateerde overheidsopdrachten

 • Deelnemen aan het schrijven van rapporten in CAS Word
 • Schrijven van het bestek in samenwerking met de directie van het DIM en de Aankoopcentrale en de andere aanvragende diensten
 • Contact opnemen met de verschillende leveranciers voor informatie, prijsoffertes, …
 • Valideren van kooporders
 • Opvolgen van leverancierspaketten en de hernieuwing ervan
 • Opvolgen van de onderhoudscontracten en de hernieuwing ervan
 • Controleren en verwerken van de facturen die toegewezen werden aan de Dienst Informatica en Methoden

3. Adjunct van de algemene directie van het DIM

 • Leiding nemen over bepaalde beheertaken van dienst die werden toegewezen door de algemene directie van het DIM
 • Nemen van gepaste beslissingen bij afwezigheid van de Directeur-generaal om het dagelijks beheer van de dienst te waarborgen

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master 120 studiepunten - richting rechten en/of beheersinformatica en/of elke andere relevante richting voor de functie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft minimum 7 jaar ervaring inzake IT sector
 • U heeft minimum 7 jaar aantoonbare ervaring in teammanagement en/of in een leidinggevende functie
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving inzake van overheidsopdrachten
 • U kan vlot overweg met informaticatools en bent bekwaam de gevorderde toepassingen te gebruiken (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet) en managementtools (overzichtstabellen)
 • U beheerst perfect het Nederlands en heeft een degelijke kennis van het Frans
 • U bent sterk in analyse en synthese, communicatief ingesteld (gesproken en geschreven) en weet te onderhandelen
 • U werkt klant-, oplossing- en résultaatgericht
 • U heeft relationeel, organisationeel, coördinatorisch talent en bent vaardig in groepsbegeleiding
 • U bent dynamisch en creatief, neemt initiatief, heeft een praktische ingesteldheid en een groot organisatietalent
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een goede kennis van de nieuwe OCMW-boekhouding zijn een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A7
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit ) = 4.488,47 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4372 I dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 14/04/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen hebben betrekking op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie (Assessment Center).

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL