EXPERTEN VOOR DE CEL PAYROLL (M/V/X) (A 4374 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een experten voor de cel payroll (m/v/x) (A 4374 I) voor de “Hard HR” Pool van het Departement Personeel.

Rol en verantwoordelijkheden:

§ U verwerkt, controleert en betaalt de lonen van de personeelsleden en U dient de aangiftes bij de RSZ en de fiscus in, binnen de vooropgestelde termijnen

§ U treedt als contactpersoon op voor de beheerders van de cel, de medewerkers, de hiërarchische lijnen en de verschillende personen die betrokken zijn bij de loonadministratie

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master 120 studiepunten) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over een basiskennis rond sociale en fiscale wetgeving

 • U bezit een g oed analytisch denkvermogen

 • U bent bekwaam de taken nauwgezet uitvoeren

 • U bent bekwaam op een georganiseerde manier te werk gaan
 • U kunt zelfstandig werken
 • U kunt vlot overweg met de klassieke softwareprogramma’s en U hebt een gevorderde kennis van Excel

· U bent s tressbestendig

 • U beschikt over ten minsten 6 maand werkervaring in de sector Payroll
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een kennis van de uitbetalingssoftware ARNO evenals een actieve kennis van de tweede taal zijn troeven.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit ) = 3.057,11 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4374 I dragen, en omvat :

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 29/03/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL