BEGELEIDER VOOR DE CEL AIL-BIO (M/V/X) (A 4369 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een begeleider voor de cel ail-bio (m/v/x) (A 4369 T) ter bevordering van de inclusie, de ontplooiing en de recreatie van personen met een handicap door middel van ontdekkingsactiviteiten, om een omgeving te creŽren waar de bewoners zich goed voelen, waar elk een plaats heeft en waar hun wensen gehoord en gestimuleerd worden.

De Cel AIL-BIO maakt deel uit van de centra en diensten voor personen met een handicap

van het OCMW van Brussel.

Rol en verantwoordelijkheden

 

 • Projecten tot stand brengen, een animatieplanning opstellen, taken verdelen, communiceren naar de verschillende diensten en de familie.
 • Zowel individuele als collectieve begeleiding aanbieden
 • Een intern en extern OCMW-netwerk uitbouwen en in stand houden
 • Ontmoetingen en evenementen organiseren die inclusief zijn, en dit zowel ís avonds als tijdens het weekend als tijdens de vergaderingen van de pedagogische teams
 • De visibiliteit bevorderen van de projecten die tot stand worden gebracht

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geŽist wordt op het moment van de aanwerving

bachelordiploma in een pedagogische/artistieke/paramedische richting

OF

bachelordiploma in een andere richting EN u beschikt over ten minsten 3 jaar werkervaring in de handicapsector

 • U bent verplicht houder van een rijbewijs B
 • U beschikt over goede vaardigheden wat betreft organisatie en projectbeheer
 • U kan zowel zelfstandig werken als samenwerken met de verschillende ploegen
 • U kan groepen (bege)leiden, U weet hoe U moet tussenkomen in conflicten en U beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • U bent creatief en neemt initiatief
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een ervaring in de jeugdbeweging, in een artistiek domein of in de duurzame ontwikkeling is een troef.

Voorwaarden

 • Een halftijds arbeidscontract van bepaalde duur van 9 maand (mogelijkheid tot verlenging in een arbeidscontract van onbepaalde duur)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de baremaís voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : B1
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciŽnniteit ) = 1.123,94 Ä onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privťsector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00Ä)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4369 T dragen, en omvat :

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(ís) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 21/03/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL