ENERGIEADVISEUR (M/V/X) (A 4366 I)

Het OCMW van Brussel zoekt een energieadviseur (m/v/x) (a 4366 i) Voor de cel Coördinatie Energie (Departement Technisch Beheer en Energie).

Het OCMW van Brussel is eigenaar en beheerder van een groot woningbestand dat uitgebaat wordt voor verschillende doeleinden: naast de openbare gebouwen die de administratieve diensten huisvesten, de sociale antennes, de hulpverleningsdiensten en 5 rusthuizen, beschikt het OCMW eveneens over een groot bestand privépanden die verhuurd worden, namelijk meer dan 2.000 woningen en bijna 150 commerciële handelszaken.

Rol en verantwoordelijkheden

U maakt deel uit van de dienst Maintenance & Energie van het TBE , en in het bijzonder van de Cel Coördinatie Energie :

 • U bent verantwoordelijk voor het gebruik en de opvolging van de energieboekhoudingtool (NRClickScan) die specifiek ontwikkeld werd voor de Brusselse administraties op initiatief van Leefmilieu Brussel. Deze tool geeft een overzicht van de verbruiks- en facturatiegegevens van gas, elektriciteit en op termijn ook van water van alle leveringspunten die ten laste zijn van het OCMW van Brussel

 • U bent verantwoordelijk voor het opzetten en de versteviging van het energiekadaster van het voltallige patrimonium van het OCMW van Brussel en dit in nauwe samenwerking met de verschillende betrokken diensten

In het kader van de nieuwe Brusselse regelgeving PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie) die in werking treedt op 1 juli 2019 voor alle beheerders van grote gebouwenparken :

 • Bent U PLAGE coördinator en neemt U als zodanig actief deel aan de uitvoering van het PLAGE van het OCMW van Brussel

 • In nauw overleg met de verschillende betrokken partijen, start U de verschillende projecten op die weerhouden werden voor het PLAGE van het OCMW van Brussel, gaande van de identificatiefase tot aan hun evaluatie

In samenwerking met de Energieverantwoordelijke van het OCMW van Brussel :

 • Neemt du deel aan de verschillende samenkomsten die georganiseerd worden met alle actoren van de energiesector

 • Neemt du deel aan de interne vergaderingen die georganiseerd worden in de verschillende administratieve diensten rond de REG-thematiek

 • Beheert U en volgt U zowel administratief als technisch de overheidsopdrachten op die betrekking hebben op de energielevering, evenals op de EPG certificaten van de openbare gebouwen

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (master van 120 studiepunten) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U bezit een certificaat van energieverantwoordelijke of u bent bereid om de opleiding “energiebeheer” te volgen die georganiseerd wordt door Leefmilieu Brussel of door een andere organisatie die bevoegd is voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest en die deze opleiding aanbiedt
 • U bent begaan met en opgeleid over rationeel energieverbruik en duurzame ontwikkeling
 • U kan perfect overweg met het Windows Office 2010 pakket en in het bijzonder met de databeheerprogramma’s Excel en Access
 • U beheerst op perfecte wijze een van de twee nationale talen (Nederlands of Frans) en beschikt over de nodige redactionele vaardigheden in deze taal om bestekken op te maken
 • U bent nieuwsgierig en staat open voor nieuwe technieken en technologieën
 • U bent dynamisch, neemt graag initiatief en bent praktisch ingesteld met talent voor organisatie en creativiteit
 • U bent niet alleen sterk in analyse en synthese maar beschikt ook over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • U heeft een goede ervaring met het leiden van een team en / of met projectbeheer
 • U kan zowel zelfstandig als in team werken
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Een beroepservaring in de sector van het energiebeheer of van het rationeel energiegebruik (REG) als milieuconsulent of energie-ingenieur is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Niveau: A onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A1 of A4 inachtneming van beroepservaring waardoor de kandidaat als junior of als senior aan de slag kan gaan in dit specifieke domein
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut. Ter informatie :

Bruto geïndexeerd maandloon voor de schaal A1: 3.057,11 € (min) - 4.395,05 € (max)

Bruto geïndexeerd maandloon voor de schaal A4: 3.477,91 € (min) - 5.376,93 € (max)

 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4366 I dragen, en omvat :

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 21/03/2019

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL