Dienst Schuldbemiddeling
Dienst Psychosociale Begeleiding
Cel voor Dringende Sociale Actie
Instellingen voor volwassenen met een intellectuele handicap
Dienst Ondersteuning ten Huize
Dubbelklik
Duo
Big Bang
De Andere Tafel
Het Plan Isolement
 
DE CEL VOOR DRINGENDE SOCIALE ACTIE

De Cel Dringende Sociale Actie heeft de bedoeling een gepaste begeleiding te verstrekken aan de daklozen.

Ze gelast zich met :
 • het ontvangen en het behandelen van de aanvragen om hulp die uitgaan van daklozen (financiŽle, sociale, medische, sanitaire, gezinshulp);
 • tussen te komen en te handelen om hun rechten(en) op sociale zekerheid te openen of te herstellen (ziekenkas, werkloosheidsuitkering, gehandicaptentoelage,...);
 • het hen waarborgen van een leefloon of een sociale hulp die hen toelaat een leven te leiden dat overeenstemt met de menselijke waardigheid;
 • hen te helpen bij het zoeken naar een nieuwe woning en hen aan te leren of opnieuw aan te leren hun nieuwe leefruimte te beheren;
 • het zoeken naar alternatieve oplossingen om hen een dak te bieden (onthaaltehuis, transitwoning, nachtasiel...).

De permanenties van de CDSA zijn verdeeld over 6 sociale antennes (ArtesiŽ, Begijnhof, St.-Rochus, Marollen, Spiegel, Noord-Oost).


 • Cel voor Dringende Sociale Actie
  OCMW van Brussel - Centraal onthaal
  Hoogstraat 296 - 1000 Brussel

  Telefoon : 02 543 63 24Agrandir le plan
 
FR | NL