REFERENDARIS SCHOOLBEGELEIDING (M/V/X) (A 4361 T)

Het OCMW van Brussel zoekt een referendaris schoolbegeleiding (m/v/x) (a 4361 t) voor huiswerkhulp voor leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs.

Rol en verantwoordelijkheden:

- Dagelijks beheer huiswerkhulp

- In overleg met de andere leden van het jeugdteam :

 • Kinderen ontvangen
 • Werkgroepjes samenstellen
 • Huiswerkhulp geven
 • Individuele begeleiding geven
 • De lesruimte inrichten
 • Ludiek-educatieve activiteiten organiseren
 • Pedagogische werkinstrumenten zoeken (documentatie, lesmateriaal, …)

- Administratief beheer individuele dossiers :

 • Individuele dossiers opmaken – Inschrijvingsfiche en medische fiche
 • De evolutie van het kind evalueren
 • Schoolrapporten opvolgen

- Administratief beheer huiswerkhulp en buitenschoolse activiteiten:

 • Animatoren aanwerven in overleg met de verantwoordelijke van de antenne en de maatschappelijk werker referendaris jeugd
 • Animatoren en vrijwilligers omkaderen
 • De inventaris opmaken van het pedagogisch materiaal, de noden evalueren en lijsten met te bestellen materiaal overmaken aan de Dienst Jeugd
 • De maandkalender van de animatoren beheren (fiche met het uurrooster van elke animator)
 • De tabel met aanwezigheden van de leerlingen beheren (aantal ontvangen kinderen – aantal aanwezige animatoren)
 • Deelnemen aan de redactie en de toepassing van het lesplan
 • Trimestriële evaluatie van de ingeschreven kinderen (rapporten, enz ...)
 • Statistieken bijhouden (aantal kinderen, dagelijkse aanwezigheden, wachtlijst, ...)
 • Aanvragen voor cash geld versturen om de activiteiten te ontwikkelen
 • Boekhoudtabellen opmaken en de bijlagen klasseren die de gedane uitgaven rechtvaardigen op basis van de gevraagde voorschotten

- Samenwerkingen :

 • Samenwerking met de maatschappelijke assistenten van de sociale antenne
 • Nauwe samenwerking met de maatschappelijk werker referendaris jeugd
 • Regelmatige ontmoetingen met de ouders
 • Overleg met scholen en pedagogische link tussen de scholen en de families

- Vergaderingen :

 • Deelname aan de teamvergadering
 • Deelname aan opleidingen
 • Deelname aan de jeugdactiviteiten die de antenne organiseert (zomervakantie, uitstapjes, …)

- Gemeenschapswerking :

 • Deelnemen aan de werkgroep onderwijs van de lokale coördinatie
 • Ontwikkelen van en deelnemen aan collectieve projecten en gemeenschaps-projecten.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt het Nederlands als moedertaal
 • U bent idealiter tweetalig (NL/FR)
 • U bent dynamisch en leergierig
 • U beheerst goed de leerstof van de lagere school
 • U hebt een ervaring van 2 jaren in een huiswerkhulp
 • U toont levendige interesse voor de jeugdproblematiek
 • U beschikt over psychologisch-pedagogische bevoegdheden om kinderen te begeleiden
 • U bent in staat groepsprocessen te beheren
 • U bent bekwaam om animatoren, vrijwilligers en leerlingen te omkaderen
 • U kunt zowel in team als zelfstandig werken
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen.

Voorwaarden

 • Een vervangingsarbeidscontract van 38 u./week (van maandag tot donderdag van 9 u 00 tot 18 u 00 + en vrijdag van 9 u 00 tot 16 u 00)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : B
 • Minimum bruto maandloon (zonder dienstanciënniteit ) = 2.247,88 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure

Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4361 T dragen, en omvat:

 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 20/01/2019.

De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving?

Contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar: selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen: selections@ocmwbxl.brussels of 02/563.65.66. 
FR | NL