Dienst Schuldbemiddeling
Dienst Psychosociale Begeleiding
Cel voor Dringende Sociale Actie
Instellingen voor volwassenen met een intellectuele handicap
Dienst Ondersteuning ten Huize
Dubbelklik
Duo
Big Bang
De Andere Tafel
Het Plan Isolement
 
DE SOCIALE ACTIE

Om zijn opdracht te vervullen tot het voeren van sociale acties die aan het OCMW werd toevertrouwd, heeft het OCMW van Brussel deze gedecentraliseerd via de inplanting van 11 Sociale antennes “in de buurt”. Het is in deze antennes dat de maatschappelijke assistenten en werkers u alle relevante inlichtingen zullen kunnen verstrekken, de formaliteiten vervullen die nuttig zijn om uw rechten in orde te brengen, u te verzekeren van een begeleiding en u een concrete hulp toe te staan onder de meest gepaste vorm : toekenning van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.), toekennen van een leefloon of van de overeenstemmende sociale hulp, financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptentoelage, RIZIV, enz.)
  • OCMW van Brussel – Centraal Onthaal
    Hoogstraat 296 – 1000 Brussel
    Telefoon : 02 543 63 39
U weet niet tot welke antenne u zich dient te wenden ? Neem dan contact op met het Centrale onthaal !
U zult daar oordeelkundig ingelicht worden om de Sociale antenne te vinden die territoriaal bevoegd is of de meest geschikte Dienst voor uw situatie onder die welke hieronder vermeld zijn.
Buiten die verschillende diensten en partnerschappen is de sociale actie van het OCMW van Brussel eveneens actief in de sectoren van de gezondheid, woningen, tewerkstelling en opleiding, evenals ten gunste van de senioren en van de jeugd.

 

 
FR | NL