Dienst Schuldbemiddeling
Dienst Psychosociale Begeleiding
Cel voor Dringende Sociale Actie
Instellingen voor volwassenen met een intellectuele handicap
Dienst Ondersteuning ten Huize
Dubbelklik
Duo
Big Bang
De Andere Tafel
Het Plan Isolement
 
DE DIENST SCHULDBEMIDDELING & ENERGIE

De doelstelling van de Dienst Schuldbemiddeling is aan mensen met schuldoverlast de kans te bieden om oplossingen te vinden om hun schulden terug te betalen, waarbij ze toch fatsoenlijk kunnen leven. Het gaat om een individuele begeleiding van de personen die kampen met een probleem van schuldoverlast en/of budgetbeheer.

De mensen die door deze dienst geholpen worden zouden hun financiŽle situatie terug in de hand moeten kunnen krijgen, dank zij het onderbreken van de zich opstapelende onbetaalde facturen, herinneringskosten en bijkomende kosten.

Concreet neemt de dienst de talrijke aanvragen voor problemen van schuldoverlast ten laste die hem meegedeeld worden door de maatschappelijke werkers van de sociale antennes, door verschillende diensten van het OCMW, evenals door externe diensten en personen.

Op te merken dat er een Cel energie opgericht werd binnen de Dienst Schuldbemiddeling. Haar voornaamste opdracht bestaat uit het bieden van de kans om op meer efficiŽnte wijze om te gaan met alle aspecten van de energieproblematiek waarmee de Brusselse gezinnen geconfronteerd worden.


 • Dienst Schuldbemiddeling & Energie
  Zavelputstraat 2 - 1000 Brussel
  Telefoon : 02 563 53 11

  Onthaal
  maandag tot vrijdag : 9h - 12h

  Permanenties op afspraak
  maandag tot donderdag : 13h - 16h
  vrijdag : 13h - 15h

  bereikbaar met de metro lijn 2 en 6, tram 92 en 94, bus 61.

 
FR | NL