FOTOTENTOONSTELLING 'BRUSSELS BY KIDS'

Op Woensdag 24 februari had, in het hart van de Europese instellingen, de vernissage plaats van de fototentoonstelling "Brussels by Kids".

Deze tentoonstelling is de bekroning van het werk dat gerealiseerd werd door een 15tal kinderen van 6 tot 13 jaar, die deelgenomen hadden aan een fotografiestage, aangeboden door de antenne Noord-Oost van het OCMW van de Stad Brussel.

Pascale PeraÔta, Voorzitster van het OCMW houdt er aan deze jonge kunstenaars en reporters in de dop te feliciteren voor hun enthousiasme en hun prachtige fotografische realisaties.

Tijdens de stage, georganiseerd in partnerschap met de vzw "Preventie Jongeren Brussel" en de vzw "Karousel", konden de kinderen aanleren om hun eigen fototoestel te bouwen en zich de regels van de beeldvorming eigen te maken.

De inhuldiging had plaats in aanwezigheid van Pavel TRANTINA, Voorzitter van de sectie Tewerkstelling, sociale zaken en burgerschap.

De stage kon het licht zien dank zij de subsidies van het Fonds INBEV-BAILLET LATOUR. 
FR | NL