INAUGURATIE VAN 18 WONINGEN EN EEN SOCIAAL RESTAURANT

Bouw van 18 woningen, van een sociaal restaurant met keuken voor sociaal-professionele inschakeling en van 12 ondergrondse parkeerplaatsen, op de hoek van de Stefaniastraat 24 tot 32 en de Prinses Clementinastraat.

Project «Stefania / Clementina»

In 2010, heeft het OCMW van de Stad Brussel een bouwproject in Laken aangevat in het kader van het «plan 1000 woningen» en van het wijkcontract Roodhuis. De doelstelling was het uitbreiden van het aantal woningen ten bate van de Brusselaars; en het inrichten van een nieuwe ruimte, bestemd voor het “Resto du Coeur” – De Andere Tafel vzw.

De gebouwen, die in staat van verval verkeerden, werden opgekocht en afgebroken, om plaats te maken voor een nieuw bouwwerk. Het project werd toevertrouwd aan het architectuurbureau Baumans-Deffet. Dit integreert talrijkere woningen en beantwoordt aan de ver doorgedreven drempels voor energieprestaties, zoals vastgelegd in het kwaliteitscharter van het OCMW en van de Stad Brussel.

Om weerklank te bieden aan het emblematische karakter van dit gemengde programma woningen-resto du cœur, heeft de Raad voor Maatschappelijk Welzijn de Brusselse kunstenaar Jean Glibert uitgenodigd om een artistieke toets aan het gebouw te verlenen. Dit werd op verschillende niveaus bedacht en uitgewerkt (het ijzerwerk aan de ingang van het restaurant en de toegang naar het binnenste van het blok, de toegangshallen van de appartementen, het plafond van het resto du coeur …).

De voorzitster van het OCMW van de Stad, Pascale Peraïta, is heel trots op dit project, dat op intelligente en gecombineerde wijze beantwoordt aan verscheidene grote problematieken: de nood aan kwaliteitswoningen en met betaalbare huur, de nood aan een sociaal restaurant dat evenwichtige maaltijden aanbiedt aan een kansarm deel van de bevolking, net als de behoefte aan een ontmoetingsplaats en een maatschappelijk netwerk voor deze buurt.

De inhuldiging had plaats op 30 september 2015, in aanwezigheid van Yvan Mayeur, burgemeester van de Stad Brussel, Ans Persoons, schepen van wijkcontracten en Mohamed Ouriaghli, schepen van huisvesting.


Resto du Cœur – De Andere Tafel vzw

Opgericht in 1995 op initiatief van het OCMW van Brussel, is het Sociaal restaurant – De Andere Tafel een vzw geworden die erkend werd door de Federatie van Restos du Cœur van België in 2002.

De inplanting van dit sociale restaurant in Laken bleek een noodzaak. Er was geen enkele dienst aanwezig van dit type, in tegenstelling tot andere wijken van Brussel.

In de loop van de tijd heeft het Resto du Cœur een steeds belangrijkere plaats ingenomen in het leven van de buurtbewoners. Op de huidige dag nuttigen dagelijks meer dan 160 mensen er een warm kwaliteitsmaaltijd tegen een matige prijs en dit op een gezellige, uitnodigende plek die de maatschappelijke mix bevordert, zonder onderscheid van leeftijd, geslacht, cultuur of inkomsten.

De vzw Resto du Cœur – De Andere Tafel richt zich tot mensen die maatschappelijk gesproken tot de financieel minstbedeelden en/of kansarmen behoren. Zijn eerste doelstelling is het aanbieden van een volledige en evenwichtige maaltijd; tegen een matige prijs; in een gezellig kader, gunstig voor het ontwikkelen van sociale banden; en dit het ganse jaar door.

Parallel daarmee voert het Resto du Cœur eveneens een project voor beroeps(her)inschakeling. De begunstigden bekomen er een opleiding die zo dicht mogelijk aansluit bij de bestaande arbeidsrealiteiten van de cateringsector. De normen en standaarden, evenals de professionele instrumenten zijn die welke in de sector in voege zijn. Dit laat maximaal de overdracht toe van het personeel naar de arbeidswereld toe.

In 2014 heeft het Resto du Cœur – De Andere Tafel bijna 40 000 maaltijden opgediend aan bijna 850 verschillende personen. Zijn activiteit kende een aanzienlijke groei (+ 294% in 11 jaar tijd). Dit maakte de onthaalruimte minder gebruiksvriendelijk (86 zitplaatsen voor bijna 160 dagelijks opgediende maaltijden). Bovendien had de keuken haar productielimiet bereikt. Deze problematische toestand vergde een radicaal antwoord.

Bij de bouw van het gebouw, gelegen op de hoek van de Stefaniastraat en de Prinses Clementinastraat heeft het OCMW dus een nieuwe ruimte voorzien, speciaal opgevat en ingericht voor het sociale restaurant. Deze plek wordt ter beschikking van de vzw Resto du Coeur – De Andere Tafel gesteld door middel van het ondertekenen van een erfpacht.

Het Resto du Cœur zal er beschikken over een goedverlichte zaal en een mezzanine die 138 personen per dienst kunnen ontvangen. Dit zal de kans bieden om beter aan de noden van de gebruikers te voldoen. De keuken werd ingericht en uitgerust, om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan haar doelstelling voor sociaal-professionele inschakeling.

Het Resto du Cœur is 5 dagen per week open voor het publiek (van maandag tot vrijdag) van 11.00u tot 14.00u. Nieuw adres: Stefaniastraat 32 in 1020 Brussel – tel: 02/42.60.87


 


 
FR | NL