VOORSTELLING VAN DE STEUNMAATREGELEN BIJ AANWERVING AAN DE HANDELAARS VAN DE MAROLLEN

Half september heeft het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie van het OCMW van Brussel een infosessie georganiseerd ter attentie van de vereniging van de handelaars van de Breugelbuurt en de Marollen.

Na een welkomstwoordje door de Voorzitster, Pascale Peraita, en een korte voorstelling van het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie, werden de verschillende steunmaatregelen bij aanwerving voorgesteld.

 

Het Activa-plan

Is een steunmaatregel die voorziet in een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid in geval van de aanwerving van een werkzoekende. In functie van de leeftijd en van de duur van inschrijving als werkzoekende, kan de werkgever genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen gaande van 400 tot 1000 euro per trimester, evenals veelal van een financiële tegemoetkoming van het OCMW van 500 euro per maand bij een voltijdse aanwerving.

Artikel 61

Is een premie, toegekend door het OCMW aan ondernemingen die tot doel heeft om de opleiding en omkadering van onze werknemers mogelijk te maken. Wij stellen samen een opleidingsprogramma op dat door de onderneming verzekerd wordt. Het OCMW stort een bijkomende premie van 250 euro per maand gedurende een periode van 12 maanden.

Artikel 60§7

Het betreft het ter beschikking stellen van personeel aangeworven door het OCMW gericht tot ondernemingen. Enerzijds laat het aan onze rechthebbenden toe om snel een contract van bepaalde duur te verwerven en anderzijds, aan de ondernemingen, om personeel te kunnen aanwerven aan een beperkte kost. De onderneming komt tussen in de loonkost ten bedrage van 850 euro per maand bij een voltijdse aanwerving.

De Instapstage

Is een stage gericht tot jongeren die ten hoogste een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs hebben en die zich voor het eerst inschrijven als werkzoekende. De doelstelling is om aan jongeren de kans te bieden om kennis te maken met de arbeidsmarkt en beroepsbekwaamheden te verwerven. Deze stage kan een springplank zijn naar een job. De stage duurt ten hoogste 6 maanden. De jongere ontvangt een toelage vanwege de RVA en een stagevergoeding van 200 euro per maand die door de werkgever aan de stagiair wordt uitbetaald.

Onze werkzoekenden worden opgevolgd door een inschakelingsagent gedurende de hele tewerkstellingsperiode. Zij kunnen er steeds bij terecht met vragen of bij problemen.

Tenslotte, beschikken de ondernemingen over een bevoorrecht contact met ons centrum. De consultenten van de pool “prospectie en partners” staan steeds tot hun beschikking en dit vóór, tijdens en na de tewerkstelling. Zodoende, genieten zij van een persoonlijk contact voor elke vraag of mogelijk probleem.

De avond werd afgesloten met een drink en een bezoek aan het museum van het OCMW. Dit moment van gezellig samenzijn liet het toe om banden aan te knopen tussen ons centrum en de handelaars van de buurt.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de Pool «Prospectie en Partners» van het OCMW van Brussel op het nummer 02/543.62.42 of via het volgende emailadres: partners@ocmwbru.irisnet.be


 


 
FR | NL