HET OCMW VAN DE STAD BRUSSEL RENOVEERT HET GEBOUW, GELEGEN IN DE DANSAERTSTRAAT 2A

Het is in de Dansaertwijk, met zijn heel onderscheiden identiteit, dat het OCMW van de Stad Brussel beslist heeft om het gebouw te renoveren dat gelegen is in de Antoine Dansaertstraat 2A. Een buurt met veel contrasten waar, in een « zenne » samenleving, modeontwerpers, hippe restaurantjes en bars, dürümsnacks en het Leger des Heils mekaar treffen.

De Antoine Dansaertstraat werd ontworpen in de 19de eeuw, in een periode waarin het westen van de Brusselse vijfhoek zich industrieel ontwikkelde: brasserieën, drukkerijen, winkels met papier- en kantoorbenodigdheden, confectieateliers. Het volstaat om te verwijzen naar de namen van de omliggende straten om zich een idee te vormen van het commerciële en industriële verleden van deze buurt (Visverkopersstraat, Nieuwe Graanmarkt, …).

Het gebouw is een voorbeeld van de zogenaamde «Hausmann» stijl. Die verwijst naar architect Georges Eugène Hausmann, waarvan de stedenbouwkundige aanpak nauw aansloot bij die welke Jules Anspach, Burgemeester van Brussel van 1863 tot 1879, inspireerde. Dat leidt tot een gebouw met dimensies die evenredig aansluiten bij de breedte van de lanen en waarvan de brede balkons gekenmerkt worden door horizontale lijnen. De gevel van het indrukwekkende gebouw, regelmatig en uniform, vertoont talrijke architecturale elementen met erfgoedwaarde, zoals richels, frontons en kroonlijsten.

Dit renovatieproject van woningen bestaat uit een zware renovatie; een herinrichting van de 9 woningen; en het uitwerken van 3 nieuwe woningen op de zolderverdiepingen. Zo zullen er in totaal 12 appartementen komen. De werkzaamheden voor de binnen- en buitenrenovatie gingen van start in april 2014 en zullen eind 2015 afgewerkt zijn. Het zeil van de werf werd in augustus 2015 verwijderd, na afloop van de afwerking van de renovatiewerken aan de gevel en het vervangen van het buitenschrijnwerk.

Het OCMW draagt er aldus toe bij om aan de Brusselse bevolking een toegang te verschaffen tot kwaliteitswoningen tegen betaalbare prijzen. Het draagt ook bij tot de verfraaiing van de Stad Brussel.


 
FR | NL