BIJENKORVEN IN DE STAD: EEN IDEE DAT ROND DE ZEEPZIEDERIJ ZWERMT

De voormalige Zeepziederij Heymans in de Anderlechtstraat is een echte oase van rust voor zijn bewoners. Dit dorp met 42 duurzame woningen omvat een collectieve moestuin, een mini-woud en een compostering. Binnenkort komen daar ook nog werkbijen bij!

Het gebouwencomplex van de Zeepziederij, gelegen in de Anderlechtstraat werd opgenomen in het beperkte kringetje van de voorbeeldgebouwen. Een voorbeeldgebouw wordt zodanig opgevat dat het beantwoordt aan een heleboel criteria van duurzaam bouwen, waaronder de energieprestaties. De voornaamste doelstelling is het beperken van de impact op het leefmilieu en het drastisch verminderen van het energieverbruik. Daartoe richt men zich op passiefwoningen of woningen met laag verbruik.

Behorend aan het OCMW van de Stad Brussel, zal de Zeepziederij binnenkort bijenkorven verwelkomen. Dit nieuwe project kadert volledig in de filosofie van de plek, waar passiefgebouwen samengaan met collectieve tuinen en participatieve tuinen.
Net als voor de implementatie van de collectieve tuinen, heeft de coŲrdinatie van de conciŽrges van het OCMW een beslissende rol gespeeld bij het welslagen van dit project. Ahmed, werkende draaischijf van de site, zal instaan voor het goede beheer ervan. Hij zal in dit project bijgestaan worden door de Agenda 21, een cel van het OCMW die streeft naar het promoten van duurzame ontwikkeling.

Bijen kiezen meer en meer voor het stadsleven. Ze zullen dan ook onderdak vinden op onze daken. We verwachten niet minder dan vijf korven. Drie ervan zijn afkomstig van de daken van de Muntschouwburg. We hoeven er alleen nog maar bijen in onder te brengen.
Een imker van de SRABE zal waken over hun welzijn en de bewoners zullen van de honing kunnen proeven. Bovendien zullen de kinderen van de buurt en van de nabijgelegen scholen, dank zij de plaatsing van een pedagogische korf, kunnen ingewijd en gesensibiliseerd worden voor de bijenwereld.
Een korf kan tussen 50 en 150 kg honing opbrengen. Die zal in de eerste plaats voorbehouden worden voor de bewoners van de site.
Dit project maakte het voorwerp uit van een omkaderingsaanvraag bij het Duurzame Wijkcontract Bloemenhof, de SRABE en Leefmilieu Brussel.
Er werd alvast aan alles gedacht opdat de kleine vliesvleugeligen zo goed mogelijk zouden samenwonen met de bewoners en om wederzijdse hinder te vermijden. Er zijn informatiesessies voorzien om de bewoners bij de ontwikkeling van het project uit te nodigen en te betrekken.

Bijen: de sluitsteen van onze voeding !


Bijen spelen een toonaangevende rol bij het behoud van de biodiversiteit vermits ze deelnemen aan de bestuiving van meer dan 80 % van de plantensoorten. Bijen zijn ontegensprekelijk onmisbaar bij het overleven van de plantensoorten en de productie van groente- en fruitteelten.

 
FR | NL