INTERNATIONALE DAG VAN DE VERPLEEGSTERS

De Internationale dag van de verpleegsters werd in 1964 ingesteld door de Internationale Raad van de verpleegsters, die de datum van 12 mei uitkiest als hulde aan Florence Nightingale (1820–1910), een Britse autodidact verpleegster die op deze datum geboren werd en die haar stempel gedrukt heeft op de geschiedenis van het vak door het te moderniseren en te professionaliseren.

Al decennia lang wordt het vak van verpleegster aldus overal ter wereld gevierd en naar waarde geschat. Het gaat om het betuigen van zijn steun aan de ontwikkeling van kwaliteitszorgen voor allen, aan de vooruitgang van de verpleeg know-how en aan de ontwikkeling van de vaardigheden van iedere professional.

In het OCMW van Brussel stellen wij deze dag in het teken van het voltallige personeel dat ten dienste staat van de bejaarden binnen onze rust- en verzorgingstehuizen en onze diensten voor thuiszorg.

Werken en zich inzetten in de zorgsector en de hulp aan personen is een echte roeping! Wij danken onze teams van harte voor hun inzet ten bate van het welzijn van de personen die wij begeleiden!
 
FR | NL