STAGE

Een intergenerationele jongerenstage zal doorgaan in het OCMW van Brussel Insituut Pacheco van 13/04 au 17/04/2015
Ook dit jaar zullen de stages opnieuw georganiseerd worden in het kader van de acties van Agenda 21 waarbij de doelstellingen van Agenda 21 zoveel mogelijk zullen gerespecteerd worden.

De stage zal zoals gebruikelijk doorgaan in het forum van het Pacheco Instituut en de aangrenzende tuin.

Het adres is Groot Godshuisstraat 7, 1000 Brussel vanaf 8 u 30 tot 17 u.
Een inschrijving per stageweek bedraagt 40 €. Inschrijvingen per dag zijn mogelijk aan 10 € per stagedag. Voor de tweede en derde inschrijving binnen een gezin is er een prijsreductie van 50 % nl 20 € per week per bijkomende inschrijving.
De stage is voorzien voor kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaar en enkele bewoners van de seniorflats en het rusthuis.


De thema's van de stage 2015 zijn :
"Silver Selfie - Color Selfie"
van 08u30 tot 11u00.
" Middagpauze" van 11u00 tot 13u00
" Krea groententuin" - " Green Palace" van 13u00 tot 16u30

Het thema "Silver Selfie - Color Selfie" refereert naar verschillende technieken die gehanteerd worden bij de voorstelling van het zelfportret in de geschiedenis van de schilderkunst en de interpretatie ervan binnen de moderne kunst aan de hand van een analyse van verschillende voorstellingen van bekende schilders: Rembrandt, Van Gogh, Frida Kahlo, Schiele, Picasso, Magritte, Weiwei. Een ander manier om de specifieke artistieke identeit te vatten is het toebehoren tot een groep, verschilllende culturen, verschillende families. Het zelfportet en het portret van de 'andere' zal aanleiding geven tot een collectief werk tussen jongeren en ouderen.
Een ludieke benadering om als individu of groep een plaats in deze diverse wereld te vinden met respect voor de duurzame ontwikkeling: de verschillende vormen van identiteit proberen te begrijpen onder andere de ecologische identiteit ten aanzien van de omgeving, de anderen en onszelf.

Een artieste en vrijwilligers zullen de schilder- en knutselanimaties begeleiden.
Op woensdag 15/04 voorzien we een museumuitstap naar het Museum voor Oude Kunst waar een gids de portretkunst zal overlopen.
De stageweek eindigt met een pannenkoekendegustatie, een evenement waarop de Pacheco-, seniorflat en buurtbewoners uitgenodigd worden (en waaraan de ouders kunnen deelnemen) met een concert/tentoonstelling.

De inschrijvingen kunnen per mail gebeuren maar worden pas aanvaard na de overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer CPAS OCMW Pacte ateliers, Dienst Financiën, 298A, rue Haute, 1000 Bruxelles au numéro de compte en banque BE42 0910 0087 5554 Code BIC GKCCBEBBen worden afgesloten op 1/04/2015.
Een verzekering is voorzien. De jongeren moeten hun eigen picnic meebrengen.

Er kunnen nog max 10 kinderen deelnemen.

Gelieve de mededeling "jongerenstage Forum Instituut Pacheco + Periode + naam van het kind" te vermelden en onderstaande fiche terug te sturen naar hvanhauthem@cpasbru.irisnet.be:

Naam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
Telefoon
Email adres 
FR | NL