VADERS VOEREN DE REGIE

5€ - Eenheidstarief

Sinds bijna 20 jaar bindt de vzw Interpôle de strijd aan tegen de bestaansonzekerheid van de jongeren in de Brusselse Anneessens wijk. In het kader van 50 jaar Marokkaanse immigratie in België wenste deze vereniging te werken op het vroegtijdig schoolverlaten, bekeken door de bril van de jeugd.

Tijdens een vergadering met de vaders van de wijk kaartten deze laatsten de talrijke moeilijkheden aan die ze met hun kinderen beleefden: onbegrip, generatiekloof of culturele kloof. Toen bleek duidelijk dat dit element op scène diende behandeld te worden met deze jongeren, om de kans te bieden zich uit te drukken en de generaties dichter bij elkaar te brengen.
 
Er werd een groep jongeren samengesteld, zodat ze hun schoolbelevenissen en hun dagelijkse moeilijkheden zouden kunnen vertellen. De getuigenissen van de "vaders", van hun kant, werden op film gezet.
 
Onder leiding van Mohamed Allouchi, jongerenanimator en regisseur, nam deze materie de vorm aan van een spektakel dat eerder probeert te begrijpen dan aan te klagen, en dat deze generaties dichter bij elkaar wil brengen.
 
DATE : VR 27 februari  2015      20.00

ESPACE MAGH
Rue du Poinçon 17
1000 Bruxelles

Tel. +32 (0)2 274 05 10 

info@espacemagh.be

www.espacemagh.be

 
Partners:
- COCOF, Duurzaam wijkcontract "bloemenhof" 
- Het Brussels Gewest
- De Stad Brussel
- Het OCMW van de Stad Brussel 
- 50 jaar Marokkaanse Immigratie
- C'est du belge/Dit is Belgisch
- Espace Magh

 


 
FR | NL