VACATURESControleur van bouwwerken (V/M/X)

Voor het Departement Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een controleur van bouwwerken (V/M/X)

Het OCMW van Brussel Stad is actief op het vlak van stadsvernieuwing via het creëren van nieuwbouw- of renovatiewoningen, de herinrichting van voormalige industriële sites in o.a. bedrijvencentra, het implementeren van handelszaken, sociale antennes, kinderkribben, jeugdontmoetingsplaatsen, rusthuizen, enz. Deze voorzieningen moeten de wijken nieuw leven inblazen, en de sociale interactie tussen de bewoners bevorderen.

Het OCMW hecht eveneens veel belang aan het milieuvriendelijke aspect van de projecten wat zich vertaalt in het afleveren van kwaliteitsvolle gebouwen met een gunstige energiescore die beantwoorden aan een ambitieus kwaliteitscharter. Daarin mikken we vastberaden op collectieve vooruitgang.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U verleent bijstand aan de architect/ingenieur-projectbeheerders op het vlak van renovatie, verbouwing, bouw en onderhoud van het openbaar en/of privaat patrimonium van het OCMW van Brussel
 • U staat in voor het beheer en de opvang van diverse technische problemen m.b.t. openbaar en/of privaat patrimonium van het OCMW van Brussel
 • U ziet toe op de goede verloop van de diverse fasen en verschillende aspecten van de uitvoering van de toevertrouwde bouw-, renovatie- en onderhoudswerken
 • U garandeert een permanente informatie-uitwisseling met de architect/ingenieur-projectbeheerders en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun controleopdrachten
 • U staat in voor de conformiteit, kwaliteit en veiligheid van de bouwwerken
 • U bent bereid om uw kennis van de bouw (wetgeving, technologische en pathologische ontwikkelingen, enz.) regelmatig bij te werken

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Graduaat/Bachelor in bouw) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt over een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • U beschikt over een goede kennis van bouwtechnieken
 • U hebt uitstekende vaardigheden in het lezen van plannen, nemen van metingen, tekenen van plannen en het lezen van technische fiches
 • U beschikt over een goed communicatie- en reportingvermogen (zowel mondeling als schriftelijk)
 • U werkt gestructureerd en resultaatgericht
 • U bent een flexibel persoon, die steeds met integriteit en professionalisme handelt
 • U hebt een goede beheersing van de nodige computertools (Word, Excel, Internet, Tekensoftware).
Kennis van overheidsopdrachten is een troef.

Voorwaarden

 • Arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder dienstanciënniteit) := 2.292,78 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.422,68 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A4530I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 7/05/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat