VACATURESIndustrieel ingenieur in de elektro-mechanica (M/V/X)

Voor het Departement der Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een industrieel ingenieur in de elektro-mechanica (M/V/X)

Om de functie van projectbeheerder van de bouw- en renovatiewerven en de technische onderhoudswerken van de gebouwen behorende tot het OCMW-patrimonium te verrichten.

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de productie van woningen, in aanbouw of renovatie, via de oprichting van winkels, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, via de herstructurering van voormalige industriële sites tot bedrijvencentra, enz. Dit zijn allemaal voorzieningen die bedoeld zijn om dynamische wijken te creëren en om sociale banden te smeden tussen de bewoners.

Het OCMW hecht eveneens veel belang aan het milieuvriendelijke aspect van de projecten wat zich vertaalt in het afleveren van kwaliteitsvolle gebouwen met een gunstige energiescore die beantwoorden aan een ambitieus kwaliteitscharter. Daarin mikken we vastberaden op collectieve vooruitgang.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U beheert, op het vlak van speciale technieken, de renovatie-, verbouwings-, bouw- en onderhoudsprojecten van het erfgoed van het OCMW van Brussel
 • U schrijft bestekken en maakt plannen op met betrekking tot speciale technieken voor verschillende types gebouwen of voert deze taken uit in samenwerking met externe ontwerpbureaus
 • U zorgt voor het technisch en administratief beheer van aanvragen voor werkzaamheden in speciale technieken in samenwerking met, indien nodig, ontwerpbureaus, en controleert de uitvoering ervan
 • U staat in voor de conformiteit, kwaliteit en veiligheid van de bouwwerken in samenwerking met andere dienstverleners en met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • U vertegenwoordigt het OCMW van Brussel als projecteigenaar bij de ontwikkeling van projecten en de opvolging van de uitvoering van werken op het gebied van speciale technieken
 • U waakt erover dat de noden van de gebruikers, het beschikbare budget en de planning worden gerespecteerd

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (een Licentiaat/Master van ingenieurswetenschappen in elektro-mechanica) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt een ervaring van minimum 5 jaar in een soortgelijke functie
 • U beheerst perfect één van de twee Brusselse streektalen (NL/FR)
 • Het kennis van de andere streektaal is noodzakelijk
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken) en organiseren
 • U werkt oplossing- en résultaatgericht
 • U maakt gebruik van courante kantoorsoftware
 • U bent in staat zelfstandig of in team te werken
 • U beheerst uw stress en gaat vlot om met conflictsituaties
De kennis van Autocad en de tweetaligheid zijn troeven.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.118,18 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.482,85 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A4527I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 7/05/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat