VACATURESMaatschappelijk assistent op het terrein (m/v/x)

Voor het Departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt maatschappelijk assistent op het terrein (m/v/x)

Als referentiepersoon voor alle rechthebbenden, die instaat voor de opvolging van de aanvragen tot sociale en/of financiële bijstand en die de rechthebbende begeleidt tijdens zijn inschakelingstraject door hem of haar, indien nodig, naar tweedelijnsdiensten te leiden, met het oog op socioprofessionele emancipatie.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U behandelt de aanvragen tot sociale en/of financiële bijstand voor het Bijzonder Comité voor Maatschappelijk Welzijn en U zorgt ervoor dat de wettelijke termijnen gerespecteerd worden.
 • U begeleidt de rechthebbende bij het opbouwen van zijn project voor sociale inschakeling en staat in voor de evaluatie ervan
 • U werkt samen met andere partners zodat het OCMW effectief kan bijdragen tot een lokaal geïntegreerd sociaal beleid
 • U neemt actief deel aan de teamvergaderingen en staat in voor de vervanging van de afwezige collega’s

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (diploma maatschappelijk werker of sociaal verpleger) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt eveneens over een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden en een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk)
 • U kan afstand nemen en beheerst met gemak conflicten en agressieve situaties
 • U beheerst uw emoties bij stressvolle situaties en blijft steeds integer en professioneel
 • U werkt resultaatgericht, werkt op een gestructureerde manier en plant uw werk in met oog voor de wettelijke termijnen
 • U beschikt over een goede kennis van het verenigingsnetwerk
 • U beheerst gesprekstechnieken en technieken voor actief luisteren
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken
 • U hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet, Workflows)
Ervaring in de openbare sector is een troef.

Voorwaarden

 • verschillende types van arbeidsovereenkomst
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BH1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.347,81 € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 3.580,42 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4529 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 3/04/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat