VACATURESVerantwoordelijke van de cel toepassingen en vormingen (M/V/X)

Voor zijn dienst Informatica en Methoden, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een verantwoordelijke van de cel toepassingen en vormingen (M/V/X)

Om de beschikbaarheid van zakelijke toepassingen en training van de gebruikers van het OCMW van de stad Brussel te verzekeren.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U staat in als tussenpersoon tussen gebruikersmanagers, andere leden van de IT-afdeling, andere belanghebbenden buiten het OCMW en de softwareleveranciers
 • U beheert de ondersteuning die gekoppeld is aan de toepassingen en de vorming voor de gebruikers
 • U beheert en begeleidt uw teamleden (activiteiten opvolgen, coachen, evalueren, enz.)
 • U bent de contactpersoon voor externe aanbieders van toepassingen, externe belanghebbenden en de Technische cel van dienst Informatica en Methoden

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentie/master Computerwetenschappen en een opleidingscertificaat pedagogie van minstens 30 studiepunten of 900 lesuren) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt een perfecte beheersing van één van de twee regionale talen (FR/NL) en goede schrijfvaardigheden in deze taal
 • U hebt een goede basiskennis van de andere regionale taal
 • U bezit of bent bereid het SELOR-taalcertificaat te behalen
 • U hebt minstens 5 jaar professionele ervaring op de Informatica Dienst van een OCMW
 • U hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in de uitwerking, het beheer en de organisatie van vormingen en coaching in informatica
 • U hebt een bewezen ervaring in team-management en omkadering
 • U hebt kennis van de Brusselse sociale software
 • U hebt een diepgaande kennis van KSZ-stromen
 • U hebt goede computervaardigheden (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, internet)
 • U kunt als team of onafhankelijk werken
 • Je bent een dynamisch, georganiseerd, creatief persoon met een ontwikkelde geest voor initiatief
 • Je beschikt over goede analytische-, synthese- en communicatievaardigheden (mondeling en schriftelijk) alsook in het begeleiden van vergaderingen
 • U bent klantgericht, oplossingen en resultaatgericht
Ervaring in het managen van relaties met IT-leveranciers is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A6
 • Bruto maandloon aan het huidig index : Min. (zonder anciënniteit) = 4.387,47 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 6.676,59 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4503 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 24/01/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat