VACATURESDag- en nachtverpleger (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel zoekt dag- en nachtverpleger (M/V/X)

Om de zorgen aan de bewoners in de rusthuizen en/of de rust- en verzorgingstehuizen te organiseren, op te volgen en toe te dienen. De verpleegzorgen zullen zich harmonieus inpassen in de globale begeleiding van de bewoners, in een perspectief van lichamelijk, psychisch en sociaal welzijn.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U neemt actief deel aan het implementeren van het levensproject in de instelling.
 • U observeert, interpreteert en beoordeelt de toestand van de bewoner. U past de gepaste maatregelen toe
 • U neemt actief deel aan de multidisciplinaire vergaderingen
 • U volgt met aandacht de medische onderzoeken aan de bewoners
 • U waakt over de goede toepassing van de voorschriften, van de regels en van de procedures die binnen het tehuis van kracht zijn
 • U waakt over het beheer van het dossier van de bewoner: u vult het aan en u ondertekent uw handelingen
 • U bevoorrecht de samenwerking en u onderhoudt het contact met de verschillende interne en externe partners en tussenkomende partijen (paramedisch team, behandelende artsen, families en nabestaanden, ziekenhuizen, coördinerend geneesheer, referent dementie, enz.)
 • U brengt verslag uit aan uw hiërarchische lijn
 • Bij afwezigheid van de hoofdverpleger staat u in voor het beheer en de omkadering van de teams, in samenwerking met de andere verplegers

Profiel

 • Houder zijn van een Belgisch diploma (diploma van bachelor in verpleegkunde) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • Beschikken over een definitief RIZIV-nummer als verpleegkundige
 • Willen deelnemen aan het scheppen van een aangename leefsfeer voor de bewoners
 • Zich willen inzetten in de globale aanpak van de bejaarde
 • Houder zijn van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
Troeven (optioneel)
 • Houder zijn van een vaardigheid of van een bijzondere professionele titel in de geriatrie en/of in palliatieve zorgen
 • Beschikken over een beroepservaring in rust- en verzorgingstehuis en/of in geriatrie
 • Tweetalig (NL/FR) zijn

Voorwaarden

 • Verschillende types van arbeidsovereenkomst
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BH1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.347,81 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.580,42 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4519 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 31/12/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat