VACATURESDirecteur van de ondersteunende diensten (M/V/X)

Voor het Departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een directeur van de ondersteunende diensten (M/V/X)

Het Departement Sociale Actie heeft momenteel ongeveer 500 werknemers. Elk jaar voorziet onze instelling in de behoeften van ongeveer 27.000 begunstigden door middel van financiële steun en/of speciale sociale begeleiding.


Rol en verantwoordelijkheden

 • U vertegenwoordigt het Departement Sociale Actie bij de subsidiërende overheden, de partners en de andere algemene directies van het OCMW voor alles wat “Ondersteuning” betreft
 • U organiseert, coacht en begeleidt de verschillende diensten van het departement (+/- 100 medewerkers)
 • U formaliseert alle financiële, HR-, administratieve en logistieke beheerprocessen van het departement.
 • U houdt maandelijks de subsidies in de gaten die beschikbaar zijn om het maatschappelijk werk te ondersteunen.
 • U stelt in samenwerking met de Directeur-generaal de jaarlijkse begroting en de beleidsnota van het departement op en evalueert en analyseert deze.

Profiel

 • U bent in het bezit van een Belgisch diploma (Licentiaat/Master) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbeslissing die het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is
 • U beheerst een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perfect en u heeft een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • U heeft een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • U bent houder van het SELOR-taalcertificaat of u bent bereid dit te behalen
 • U heeft minstens 5 jaar beroepservaring in een managementfunctie over verschillende teams van in totaal meer dan 50 medewerkers
 • U bent bedreven in het gegevensbeheer en het toezicht op de financiële en budgettaire middelen en op de Human Resources
 • U bent enorm geïnteresseerd in de sociale sector
 • U heeft een goede beheersing van de computertools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet) en u bent in staat om een dynamische kruistabel te maken
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken
 • U heeft goede analytische en synthese vaardigheden, evenals goede communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) en vaardigheden om vergaderingen te faciliteren
 • U werkt klantgericht, probleemoplossend en resultaatgericht
 • U beschikt over goede interpersoonlijke, coördinerende en groepsfaciliterende vaardigheden
 • U bent een dynamisch persoon, met zin voor initiatief, praktische ingesteld en een ontwikkeld gevoel voor organisatie en creativiteit
Het bezit van een licentiaat/master in Economie of Openbaar Bestuur is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A7
 • Bruto maandloon aan het huidig index : Min. (zonder anciënniteit) = 4.578,23 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 7.219,54 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4517 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 22/01/2021

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat