VACATURESInschakelingsagent verantwoordelijke (M/V/X)

Voor het verzekeren van een kwaliteitsvolle begeleiding, individueel en/of collectief, van de rechthebbenden in het kader van hun zoektocht naar werk, voor het verzekeren van de kwaliteit van de bilans, in het bijzonder met betrekking tot de werkbeschikbaarheid van de rechthebbenden, voor het verzekeren dat de preselecties op zodanige wijze gebeuren dat alle openstaande vacatures ingevuld kunnen worden (art.60§7, stage First,…), het OCMW van de Stad Brussel zoekt en inschakelingsagent (M/V/X) Verantwoordelijke
van de pool werkbegeleiding van het departement tewerkstelling en sociale economie


Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken

1.Coachen van de inschakelingsagenten en toezien op de opvolging van hun activiteiten
 • Analyseren en evalueren van het actieplan voor de werkzoekende dat door de inschakelingsagenten werd opgesteld
 • Erop toezien dat de preselecties op tijd plaats vinden voor alle openstaande vacatures (art.60§7, Stage First,…)
 • Goedkeuren van de bilans opgemaakt door de inschakelingsagent
 • Inschakelingsagenten coachen bij het onderzoek van individuele situaties in het kader van de rekrutering binnen art. 60§7 en op de reguliere markt
2.Instaan voor het team management
 • Individuele supervisies houden met de inschakelingsagenten
 • Deelnemen aan en organiseren van vergaderingen, dagelijkse briefings en stafvergaderingen
 • Elke inschakelingsagent evalueren en indien nodig een opleidingsplan opstellen

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (diploma maatschappelijk werker of gegradueerd sociaal verpleger) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken)/li>
 • U bent een dynamisch persoon met een creatieve geest en hebt goede organisatorische vaardigheden, waardoor u uw werk op zelfstandige wijze kan organiseren alsook het werk van uw medewerkers kan coördineren/li>
 • U beschikt over excellente rapporteringsvaardigheden en bent in staat vergaderingen te leiden/li>
 • U hebt goede coaching- en begeleidingsvaardigheden/li>
 • U bent flexibel, kan omgaan met conflicten en handelt altijd met integriteit en professionalisme/li>
 • U hebt een excellente kennis van Word, Excel, Power Point en Outlook/li>
 • U beheerst het Nederlands perfect en hebt kennis van het Frans/li>
 • U hebt minstens 3 jaar professionele ervaring in de sociale sector/li>
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen/li>
 • Professionele ervaring met team-management is een troef./li>

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BH5
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit) = € 2988,78 onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4401 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 20/06/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat