VACATURESAntenneleider (M/V/X)

Voor het Departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een antenneleider (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de activiteiten van de antenne (logistiek, permanenties, teammanagement, vergaderingen, enz.)
 • U superviseert het werk van het team Jeugd
 • U neemt deel aan de ontwikkeling van het sociaal beleid, met name door de bevordering van de sociale cohesie en de algemene sociale actie
  • Deelname aan het opstellen van de algemene beleidsnota en het activiteitenverslag
  • Deelname aan de opstelling van de begroting
 • U identificeert en inventariseert de lokale behoeften, initieert en co-managet projecten in de buurt en de acties die het OCMW ontwikkelt en bevordert de sociale cohesie en de algemene sociale actie

Profiel

 • U bent in het bezit van een Belgisch diploma (bachelor/masterdiploma met een maatschappelijke oriëntatie: sociale wetenschappen, arbeidswetenschappen, maatschappelijk werk, criminologie, psychologie of sociologie) of U bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbeslissing die het buitenlandse studiediploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is op het ogenblik van de aanwerving
 • U bent ook in het bezit van een Belgisch diploma (bachelordiploma/graduaat in het maatschappelijk werk) dat essentieel is voor de uitoefening van de functie
 • U beheerst een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) perfect en U hebt een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • U heeft een basiskennis van de andere taal
 • U bent houder van het SELOR-taalcertificaat of u bent bereid dit te behalen
 • U heeft minimaal 4 jaar beroepservaring als maatschappelijk werker die gewend is aan de frontlinie te werken
 • U heeft een goede kennis van de wetgeving van de OCMW’s
 • U heeft een goede beheersing van de IT-tools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • U bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • U bent een dynamisch en creatief persoon met een sterk gevoel voor initiatief
 • U heeft goede analytische en synthesevaardigheden en goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U bent klant-, oplossings- en resultaatgericht
 • U heeft een goed gevoel voor organisatie
 • U beschikt over goede individuele en groepscoachingvaardigheden en over goede vergader- en rapportagevaardigheden
Professionele ervaring in teammanagement is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Bruto maandloon aan het huidig index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.118,18 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.482,85 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4513 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 16/12/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat