VACATURESPreventieadviseur niveau 2 (M/V/X)

Voor de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB), het OCMW van de Stad Brussel zoekt een preventieadviseur niveau 2 (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U helpt het hoofd van de IDPB om te voldoen aan de wettelijke bepalingen in de verschillende zaken met betrekking tot welzijn op het werk
 • U moedigt de hiërarchische lijnen en werknemers aan om veiligheids- en gezondheidsbescherming te integreren in hun dagelijkse activiteiten
 • U voert de wettelijke taken uit zoals beschreven in de bepalingen van de Codex voor welzijn op het werk om zo te helpen bij de uitvoering van een welzijnsbeleid binnen het OCMW
  • advies over werklocaties en -plekken
  • ontwikkeling van interne noodprocedures
  • enz…
 • In het kader van de permanente risicoanalyse werkt u mee aan het opstellen van het algemene preventieplan en het jaarlijkse actieplan

Profiel

 • U bent in het bezit van een Belgisch diploma of U bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbeslissing die het buitenlandse diploma gelijkstelt met het diploma dat bij de aanwerving vereist is :
 • Bachelor/graduaat in elektromechanica of bouwkunde + het diploma van preventieadviseur niveau 2
  OF
  Bewijs van beroepskwalificatie 6de middelbaar technisch of beroepsonderwijs met oriëntatie elektromechanica of bouwkundige + het diploma van Preventieadviseur Niveau 2
 • U beheerst een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest perfect en u heeft een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • U heeft een goede kennis van de andere taal van het gewest
 • U bent de houder van het SELOR-taalcertificaat of u bent bereid het te behalen
 • U bent vertrouwd met de wetgeving inzake welzijn op het werk en bent bereid om uw kennis dagelijks bij te werken
 • U bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken
 • U bent een dynamisch, georganiseerd, creatief persoon met een ontwikkeld gevoel voor initiatief
 • U heeft goede analytische en synthesevaardigheden, evenals goede communicatieve vaardigheden (verbaal en schriftelijk) en vaardigheden om vergaderingen te faciliteren
 • U heeft een goede beheersing van de IT-tools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • U werkt klant-, oplossings- en resultaatgericht
Ervaring op het gebied van beveiliging (anti-diefstalinstallatie, toegangscontrole, bewakingscamera's) en/of preventie op het werk is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B3 of C4 onder voorbehoud van voorlegging van het vereiste diploma of gelijkwaardigheidsbesluit op het moment van aanwerving
 • Bruto maandloon aan de huidige index : B3 Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.292,78 € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 4.046.32 €
 • Bruto maandloon aan de huidige index : C4 Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.626,06 € € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 3.789,86 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4511 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 13/12/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat