VACATURESArchitect (M/V/X)

Voor het Departement Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt een architect (M/V/X)

Om de functie van projectbeheerder van de bouw- en renovatiewerven en de technische onderhoudswerken van de gebouwen behorende tot het OCMW-patrimonium te verrichten.

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de productie van woningen, in aanbouw of renovatie, via de oprichting van winkels, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, via de herstructurering van voormalige industriële sites tot bedrijvencentra, enz. Dit zijn allemaal voorzieningen die bedoeld zijn om dynamische wijken te creëren en om sociale banden te smeden tussen de bewoners.

Het OCMW hecht eveneens veel belang aan het milieuvriendelijke aspect van de projecten, wat zich vertaalt in het afleveren van kwaliteitsvolle gebouwen met een gunstige energiescore die beantwoorden aan een ambitieus kwaliteitscharter. Daarmee mikken we vastberaden op collectieve vooruitgang.


Rol en verantwoordelijkheden

Als projectbeheerder vertegenwoordigt hij/zij de Bouwheer gedurende het bouwproces; hij/zij neemt deel aan het opmaken van de planning, selecteert het ontwerpbureau in het kader van openbare opdrachten, beheert het financiële aspect van het project, waaronder het indienen van subsidieaanvragen. Hij/zij staat de projectontwerper bij in het ontwerpproces, duidt de aannemers aan in het kader van openbare opdrachten en is betrokken bij alle werfstadia tot aan de definitieve oplevering van de werken. De projectbeheerder zal soms ook voor de studies en controle van de werken van verschillende projecten zorgen.

Deze functie houdt zin voor verantwoordelijkheid in, nauwkeurigheid, groepsgeest en uitstekende communicatieve vermogens.

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Licentiaat/Master in de architectuur) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst perfect één van de twee Brusselse streektalen (NL/FR)
 • Kennis van de andere streektaal is noodzakelijk
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U kan vlot overweg met software van Office programma's en Autocad
 • U beschikt over minstens 3 jaar ervaring als architect, onder meer in werfopvolging
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden en bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken) en organiseren
 • U werkt oplossings- en resultaatgericht
 • U maakt gebruik van courante kantoorsoftware
 • U bent in staat om vlot zelfstandig en in team te werken
 • U beheerst uw stress en gaat vlot om met conflictsituaties

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Bruto maandloon aan het huidig index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.118,18 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.482,85 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4515 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 2/12/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat