VACATURESExpert samenlevingsopbouw (M/V/X)

Voor het Departement Communicatie en Organisatie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en expert samenlevingsopbouw (M/V/X)

Rol en verantwoordelijkheden

 • U bent verantwoordelijk voor de organisatie van de zes Sociale Coördinaties die actief zijn op het grondgebied van de Stad Brussel, waarbij u voorrang geeft aan het gedeeltelijk of zelfs volledig delegeren van taken aan de lokale actoren en gezamenlijk initiatief aanmoedigt
 • U staat in voor de projecten rond samenlevingsopbouw en voor de wijkcontracten
 • U staat in voor het administratieve beheer van de projecten rond samenlevingsopbouw (boekhouding, overeenkomsten, persartikels, enz.)
 • U neemt deel aan de verschillende vergaderingen die georganiseerd worden door de sociale coördinatie en U vertegenwoordigt er het OCMW in de besluitvormingsorganen om toe te zien op de politieke koers ervan
 • U staat in voor de coördinatie met de verschillende departementen van het OCMW en zorgt ervoor dat hun diensten actief deelnemen aan de Sociale Coördinaties
 • U brengt verslag uit over de activiteiten van de zes Sociale Coördinaties aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die dit programma subsidieert. Deze informatie wordt doorgegeven tijdens de overlegvergaderingen van de GGC en in het jaarverslag dat ter rechtvaardiging van de subsidie aan de GGC overhandigd wordt
 • U werkt samen aan de specifieke projecten die ontwikkeld worden door de departementen (animaties, voorbereiden van de inhoud, tussenkomsten, enz.)
 • U treedt op als woordvoerder van het OCMW wat public relations betreft (onthaal van buitenlandse delegaties, studentengroepen, enz.)

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentiaat/master vereist – bij voorkeur in de sociale wetenschappen) of U bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over pertinente professionele ervaring in projectbeheer
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt over basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet)
 • U bent een dynamisch en creatief persoon die gestructureerd werkt en die graag initiatief neemt
 • U hebt sterke analytische en synthetische vaardigheden, een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk) en u kan vergaderingen animeren
 • U werkt klant-, oplossings- en resultaatgericht
 • U kan zowel in team als zelfstandig werken

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract met onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Maandelijks bruto aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 3.118,18 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 4.482,85 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4493 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 30/09/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat