VACATURESAdministratief en juridisch beheerder (V/M/X)

Voor het Departement Werken, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en administratief en juridisch beheerder (V/M/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is actief in de sector van de stadsvernieuwing, via de realisatie van woningen, de herstructurering van voormalige industriële sites, de oprichting van winkels, sociale antennes, kinderdagverblijven, jeugdcentra, rusthuizen, enz. die allemaal bedoeld zijn om de wijken te dynamiseren en om sociale banden te smeden tussen de inwoners. Het OCMW hecht ook veel belang aan het milieuaspect van al zijn projecten.

Het Departement Werken heeft als opdracht deze projecten te ontwikkelen voor de bouw, de renovatie en de ontwikkeling van de gebouwen van het patrimonium van het OCMW van de Stad Brussel.

U maakt deel uit van een team dat zich bezighoudt met de juridische en administratieve ondersteuning van de activiteiten van het Departement.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U publiceert overheidsopdrachten, zorgt voor de ontvangst van de inschrijvingen en voert controles uit op de uitsluitingscriteria
 • U zorgt voor de opvolging van de procedures voor overheidsopdrachten
 • U verleent administratieve ondersteuning voor dossiers in verband met overheidsopdrachten (uitnodiging tot inschrijving, kennisgeving, controle van wettelijke termijnen, binding, voogdij, opening van inschrijvingen, aankondigingen van opdrachten, enz.)
 • U staat in voor de digitale juridische bibliotheek van het Departement Werken en houdt deze up-to-date
 • U volgt de evolutie van de wetgeving en de praktijken met betrekking tot overheidsopdrachten
 • U zorgt voor het beheer van de voorraden en de bestellingen van het Departement Werken
 • U bent de back-up voor het secretariaat (comitésecretariaat, materiaalbeheer, secretariaatstaken, enz.)

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor/graduaat in de rechten of administratieve wetenschappen) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft minstens 3 jaar werkervaring in de administratieve /juridische sector
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele vaardigheden in deze taal
 • U beschikt over een goede kennis van de andere taal van het gewest
 • U bent houder van een SELOR-taalbrevet of bereid dit te behalen
 • U maakt met gemak gebruik van kantoorapparatuur (fax, fotokopieerapparaat, telefoon, enz.)
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en reportingvaardigheden
 • U beschikt over goede analytische vaardigheden en werkt op een gestructureerde en resultaatgerichte manier
 • U bent flexibel, handelt steeds op integere en professionele wijze
 • U beschikt over een goede beheersing van de informaticatools (Word, Excel, Internet, enz.)
Beroepservaring op het gebied van overheidsopdrachten is een pluspunt.

Voorwaarden

 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (mogelijkheid tot statutaire aanstelling)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.292,78 € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 3.422,68 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4491 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 26/08/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat