VACATURESHuurbeheerder van de cel financiën (V/M/X)

Voor het Departement Eigendommen, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en huurbeheerder van de cel financiën (V/M/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is eigenaar en beheerder van een uitgebreid vastgoedpark dat het exploiteert voor uiteenlopende doeleinden.

Dit park omvat bijna 2.500 verhuurde woningen, burelen en handelsruimten, alsook bijna 2.000 hectare terrein verspreid over het hele land.

Het Departement Eigendommen heeft de taak om het beheer van dit patrimonium te optimaliseren, het op de juiste manier in te zetten en het te gebruiken in het kader van de openbare dienstverlening voor maatschappelijk welzijn waarin het OCMW sterk investeert.

Als huurbeheerder van de cel financiën bent u verantwoordelijk voor het huurbeheer, de facturatie en de kostenafrekening voor residentiële en commerciële verhuur.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U zorgt voor het beheer van de kostenafrekening (codering, meterstanden, facturatie aan de huurders)
 • U zorgt voor het beheer van de huuropbrengst
 • U zorgt voor het huurbeheer en beheert de database
 • U verwerkt de inkomende facturen (controle van de facturen, naleving van de termijnen, validering van de kostenberekening en betaling)
 • U superviseert de cel Backoffice

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (bachelor/graduaat boekhouding) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt idealiter eveneens over een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over minstens 3 jaar ervaring in de sector van vastgoedbeheer
 • U bent vertrouwd met de wetgeving inzake de huur van hoofdverblijfplaatsen en handelshuur
 • U hebt een goede kennis van zaken op het gebied van overheidsopdrachten
 • U hebt uitstekende analytische en synthetische vaardigheden
 • U bent een gestructureerd persoon met een goed gevoel voor organisatie
 • U hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • U bent een flexibele en luistervaardige persoon
 • U kan omgaan met conflicten en handelt steeds met integriteit en professionalisme
 • U hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet, Workflows)
Ervaring als syndicus (beheer van appartementsgebouwen) is een pluspunt.

Voorwaarden

 • een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder dienstanciënniteit) = 2.292,78 € - Max. (27 jaar dienstanciënniteit) = 3.422,68 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4486 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 5/08/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat