VACATURESDispatcher (M/V/X)

Voor het Departement Technisch Beheer en Energie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en dispatcher (M/V/X)

Het OCMW van de Stad Brussel is eigenaar en beheerder van een uitgebreid vastgoedpark dat uitgebaat wordt voor verschillende doeleinden. Naast het openbaar patrimonium, waarin de administratie, de sociale antennes, de diensten voor bijstand aan personen en vijf rust- en verzorgingstehuizen zijn ondergebracht, bezit het OCMW ook een groot privépatrimonium voor verhuur met meer dan 2300 wooneenheden en bijna 150 handelspanden.

Om dit volledige patrimonium te onderhouden, te herstellen en te renoveren, beschikt het OCMW van de Stad Brussel over een eigen interne regie, de "Inschakelingsregie" genaamd. Deze is samengesteld uit een zestigtal arbeiders en een dispatching om aan de technische eisen van al zijn klanten (intern en extern) te voldoen. De regie werkt altijd klantgericht en wil zo snel mogelijk een technisch antwoord bieden dat aangepast is aan de behoeften van elk van hen.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U bent verantwoordelijk voor de technische dispatching en alle administratieve taken die rechtstreeks verband houden met de activiteit van de werknemers van de Inschakelingsregie
 • U beheert telefoongesprekken en e-mails en verwijst aanvragen voor tussenkomst door naar de juiste interne afdeling of externe dienstverlener
 • U voert de input en het beheer van de gegevens uit in specifieke software
 • U bent verantwoordelijk voor de administratieve controle van de uitstroom van de voertuigen en voor de administratieve taken van de Inschakelingsregie (communicatie van de nodige informatie aan het personeel, bijwerken van de dienstregeling, beheer van de aanwezigheid van het personeel, ...)
 • U geeft de moeilijkheden of risico's die U bij de uitvoering van uw opdracht ondervindt door aan uw lijnverantwoordelijke en zorgt voor een regelmatige communicatie van gegevens met betrekking tot een werf of een interventie naar de medewerkers van de departementen en naar de transversale diensten

Profiel

 • U bent in het bezit van een Belgisch diploma (Getuigschrift hoger secundair onderwijs) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbeslissing die het buitenlandse studiediploma gelijkstelt met het diploma dat vereist is op het ogenblik van de aanwerving
 • U hebt een goede kennis van de technische installaties in de bouwsector en hebt voldoende technische achtergrond om de aard van de doorgegeven technische problemen en hun implicaties te begrijpen
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FR/NL) en U hebt een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • U bent liefst tweetalig of U kunt een gesprek voeren in de andere taal van het Gewest
 • U bent houder van het SELOR-taalcertificaat of U bent bereid dit te behalen
 • U hebt een goede beheersing van de IT-tools (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • U bent een dynamisch persoon met een luisterend oor
 • U kan uw emoties goed beheersen
 • U hebt goede analytische, synthese- en organisatorische vaardigheden, evenals goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
 • U bent klant-, oplossings- en resultaatgericht
 • U bent in staat om in teamverband of zelfstandig te werken

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: C1
 • Maandelijks bruto volgens de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 2.059,29 € - Max. (27 jaar anciënniteit) = 3.117,28 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4470 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 17/07/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat