VACATURESHelpdesk-operator (m/v/x)

Voor het installeren, bijstaan en helpen van gebruikers die met informaticaproblemen kampen. Voor de installatie, de vervanging en de herstelling van het informaticamateriaal, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en helpdesk-operator (m/v/x)

Rol en verantwoordelijkheden

In lijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor alle taken :

1.Telefoonoproepen behandelen
 • Het telefonisch onthaal van de gebruikers op zich nemen en informaticaproblemen behandelen
 • Telefonisch informaticaproblemen oplossen voor de gebruikers
 • Tickets aanmaken, opvolgen en afsluiten
 • De oproepen dispatchen naar de juiste operationele cel van de DIM indien het probleem niet kan opgelost worden door de Helpdesk
2.Instaan voor installatie en tussenkomst
 • Tussenkomsten inplannen
 • Informaticamateriaal installeren/vervangen
 • Problemen van de gebruikers oplossen wanneer deze niet via de telefoon kunnen opgelost worden door vanop afstand de controle te nemen van de apparatuur of verplaatsing ter plaatse
 • Onderhoud en reparaties van informaticatools zoals laptops, desktops, stations,… in de mate van het mogelijke
 • De collega’s en de hiërarchie op de hoogte brengen wanneer er een abnormale situatie wordt vastgesteld

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (Bachelor in informatica) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden, bent sterk in communiceren (geschreven en gesproken) en oplossingsgericht
 • U beheerst de informaticatools en infrastructuur die eigen zijn aan het OCMW (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Workflow, Internet,…) en U bent in staat gevorderde toepassingen te gebruiken
 • U hebt een excellente kennis van Linux
 • U hebt minimum 3 jaar professionele ervaring in de IT-sector
 • U hebt minimum 3 jaar helpdesk ervaring
 • U bent tweetalig (Nederlands/Frans) en hebt kennis van het Engels
 • U bent flexibel en kan omgaan met conflicten
 • U hebt gevoel voor initiatief en werkt resultaatgericht
 • U kan uw emoties onder controle houden in momenten van stress en neemt steeds een integere en professionele houding aan
 • U beschikt over goede relationele- en luistervaardigheden
 • U hebt een goede kennis van de Algemene Regelgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens en U bent in staat de rol van opleider voor een beginnerspubliek op te nemen
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid op statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: B1
 • Minimum bruto maandloon aan de huidige index (zonder dienstanciënniteit) = 2 247,88 € onder voorbehoud van het indienen van het vereiste diploma of gelijkvormigheidsattest op het moment van de aanwerving
 • Taalpremie na het slagen in de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming van het remgeld voor medische zorgen door het OCMW (UVC Brugmann, UVC Sint-Pieter, Jules Bordet Instituut, Universitair KinderZiekenhuis Koningin Fabiola)
 • Mogelijkheid op een hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4398 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

 • Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

  Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 6/06/2019

  De Cel Aanwerving en Beheer van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

  Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

  De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

  Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
  contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

  Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

  Download de vacature in PDF-formaat