VACATURESKinesitherapeut (V/M/X)

Voor het rust- en verzorgingstehuis Residentie Sint Geertruide, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en kinesitherapeut (V/M/X)

Om het paramedische team te versterken bij de uitvoering van het leefproject van de instelling en bij te dragen tot een globale begeleiding van de residenten/bewoners.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U waakt over het behoud en/of de verbetering van de lichamelijke bekwaamheden van de residenten/bewoners en staat in voor comforttherapieën
 • U verzekert, op medisch voorschrift, de planning, organisatie en uitvoering van kinesitherapeutische taken in samenwerking met uw collega-kinesitherapeuten
 • U verzorgt specifieke kinesitherapeutische taken zonder medisch voorschrift (houdingszorg, advies en vorming aan het verplegend personeel, enz.)
 • U vervult administratieve taken in het kader van uw missie (actualisering van individuele dossiers, aanvulling zorgdossiers, enz.)
 • U schaaft uw kennis op het gebied van kinesitherapie regelmatig bij en blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentie/master in kinesitherapie) of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U hebt een perfecte beheersing van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en goede redactionele vaardigheden in deze taal
 • U hebt een goede kennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U beschikt over minstens 2 jaar professionele ervaring in een gelijkaardige functie
 • U hebt een goede kennis van projectmanagement
 • U hebt een goede beheersing van de toepassingstechnieken van kinesitherapeutische behandelingen en volgt hun evolutie op
 • U bent een dynamische, georganiseerde en creatieve persoon met zin voor initiatief
 • U bent flexibel en luistervaardig
 • U bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken
 • U beschikt over goede analytische en synthetische vaardigheden, u bent communicatief (zowel mondeling als schriftelijk) en kan vergaderingen en vormingen leiden
 • U hebt een goede beheersing van de nodige informatica-tools (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)
Ervaring in rust- en verzorgingstehuizen is een troef.

Voorwaarden

 • Een halftijds arbeidscontract van bepaalde duur voor één jaar (mogelijkheid tot uitbreiding naar een contract van onbepaalde duur).
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A1
 • Bruto maandloon aan de huidige index : Min. (zonder dienstanciënniteit) = 1,559,09 € - Max. (23 jaar dienstanciënniteit) = 2.241,43 €
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Gratis STIB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets).
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4473 T dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 10/06/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat