VACATURESCoördinator – verantwoordelijke van de dienst schuldbemiddeling (M/V/X)

Voor het Departement Sociale Actie, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en coördinator – verantwoordelijke van de dienst schuldbemiddeling (M/V/X)

De dienst Schuldbemiddeling begeleidt mensen met problemen van schuldoverlast en/of budgetbeheer bij het zoeken naar oplossingen om hun financiële situatie te regulariseren en tegelijkertijd een leven te blijven leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid. Deze dienst is ook verantwoordelijk voor alle aspecten van de energievraagstukken waarmee gezinnen te maken hebben.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U coördineert de activiteiten van de dienst in functie van de richtlijnen die bepaald worden en de projecten die toevertrouwd worden door de Raad voor maatschappelijk welzijn en de directie van het Departement Sociale Actie
 • U stuurt de doelstellingen die aan de afdeling zijn toegewezen en volgt deze op
 • U ontwikkelt richtlijnen, identificeert, plant en optimaliseert de acties en middelen die nodig zijn voor de uitvoering ervan (personeel, budgettair, materieel, enz.)
 • U ontwikkelt, structureert en evalueert de werkprocessen met als doel om de doeltreffendheid van de dienst te versterken
 • U staat in voor het management van uw team (opvolging van activiteiten, evaluatie, enz.)
 • U bent het aanspreekpunt voor de zaken met betrekking tot schuldoverlast en energie voor zowel hiërarchische lijnen van het Departement Sociale Actie en diensthoofden van de dienst als voor medewerkers tijdens hun afwezigheid
 • U vertegenwoordigt uw dienst bij de verschillende instanties van het OCMW en bij de externe structuren

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentiaat/master die organisatorische en juridische materies behandelt) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft minstens 4 jaar werkervaring in de sector van de schuldoverlast
 • U heeft aantoonbare professionele ervaring in teammanagement
 • U beheerst op perfecte wijze de wetgeving, de rechtspraak en de actualiteit op het gebied van schuldoverlast en energie en u bent bereid om veranderingen op dit gebied op te volgen
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt eveneens over basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U heeft sterke analytische vaardigheden en een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk) en u kan met gemak vergaderingen animeren
 • U bent flexibel, in staat om een visie te ontwikkelen en om veranderingen te sturen en dit steeds op een integere en professionele manier
 • U werkt klant-, resultaat- en probleemoplossingsgericht
 • U bent een creatieve en dynamische persoon die op een gestructureerde wijze werkt en die goed georganiseerd is
 • U bent luisterbereid en beheerst met gemak conflicten en agressieve situaties
 • U heeft een goede beheersing van informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet, Workflows)
Ervaring in projectbeheer is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A6
 • Maandelijks bruto aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 4.301,53 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 6.545,82 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4457 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 15/04/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat