VACATURESVerantwoordelijke van het departement vorming (M/V/X)

Voor het departement Vorming, het OCMW van de Stad Brussel zoekt en verantwoordelijke van het departement vorming (M/V/X)

Het departement Vorming heeft als doel om de competenties van de rechthebbenden aanzienlijk te ontwikkelen met het oog op hun socioprofessionele inschakeling en/of sociale emancipatie door middel van verschillende instrumenten en opleidingen.

Rol en verantwoordelijkheden

 • U staat in voor de uitvoering, organisatie en communicatie van de beslissingen en projecten die U toevertrouwd worden door de Raad voor maatschappelijk welzijn en de Secretaris-generaal
 • U stelt organisatorische strategieën en verschillende processen voor om de socioprofessionele inschakeling van de rechthebbenden te optimaliseren door middel van verschillende opleidingstools
 • U lokaliseert, identificeert en analyseert de behoeften op het vlak van vorming
 • U ontwerpt, bouwt en onderhandelt het vormingsplan, rekening houdend met de menselijke, financiële, organisatorische en pedagogische aspecten
 • U ontwikkelt een optimaal beheer van de human resources en de organisatie van de werkprocessen in samenwerking met de managers van de polen van uw departement
 • U vertegenwoordigt uw afdeling bij de verschillende instanties van het OCMW en tijdens externe vergaderingen

Profiel

 • U bent houder van een Belgisch diploma (licentiaat/master) of u bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het diploma dat geëist wordt op het moment van de aanwerving
 • U heeft minstens 4 jaar werkervaring in teammanagement
 • U heeft afdoende professionele ervaring in het organiseren van vormingen
 • U beheerst op perfecte wijze de wetgeving betreffende vorming en u bent bereid om de wijzigingen hieromtrent op te volgen
 • U heeft sterke vaardigheden wat projectbeheer betreft
 • U beheerst perfect een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en hebt goede redactionele capaciteiten in deze taal
 • U beschikt over basiskennis van de andere taal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • U bent houder van een SELOR-brevet of bereid dit te behalen
 • U heeft sterke analytische vaardigheden en een uitstekend communicatievermogen (verbaal en schriftelijk) en animeert vergaderingen met gemak
 • U bent een creatief en dynamisch persoon die graag initiatief neemt, praktisch ingesteld is en die op gestructureerde wijze werkt
 • U bent flexibel en aandachtig
 • U hebt een goede beheersing van de benodigde informaticatools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, Internet, Workflows)
Kennis over de sector van de socioprofessionele inschakeling is een troef.

Voorwaarden

 • Een arbeidscontract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot statutaire benoeming)
 • Weddeschaal in overeenstemming met de barema’s voor de lokale besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: A6
 • Maandelijks bruto aan de huidige index : Min. (zonder anciënniteit) = 4.301,53 € - Max. (23 jaar anciënniteit) = 6.545,82 €
 • Taalpremie na het slagen voor de SELOR-examens
 • Inachtneming van beroepservaring (in de openbare- of privésector) onder voorbehoud van het indienen van eensluidende certificaten ter uitvoering van het geldelijk statuut.
 • Gratis MIVB-abonnement en tussenkomst in de kosten voor openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, TEC, fiets)
 • Maaltijdcheques (6,00€)
 • Tenlasteneming door het OCMW van het remgeld voor medische zorgen van het UVC Brussel + hospitalisatieverzekering aan voordeeltarief
 • Aantrekkelijke vakantieregeling
 • Voortgezette opleiding

Selectieprocedure


Het volledige sollicitatiedossier moet ingediend via mail op selections@ocmwbxl.brussels

Het sollicitatiedossier moet verplicht een onderwerp een het referentienummer A 4456 I dragen, en omvat :
 • CV
 • sollicitatiebrief
 • kopie van de vereiste diploma(’s) of van het gelijkwaardigheidsbesluit dat het diploma van buitenlandse studies gelijkstelt aan het vereiste diploma
 • bij ontbreken van een diploma: schriftelijk bewijs van de lopende aanvraag voor het gelijkwaardigheidsattest van het buitenlands diploma.

Onvolledige dossiers en/of dossiers zonder vermelding van het onderwerp worden niet in aanmerking genomen.

Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 7/04/2020

De Cel Aanwerving en Evaluatie van Competenties doet op basis van het volledige sollicitatiedossier een voorselectie en nodigt de kandidaten die het best overeenstemmen met het functieprofiel uit voor selectieproeven. Die testen kunnen betrekking hebben op algemene vaardigheden, technische bekwaamheden, gedragscompetenties en op de motivatie.

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de principes van gelijke kansen en bevordert de diversiteit. Wij moedigen dan ook iedereen aan om zich kandidaat te stellen.

De selectie van kandidaten gebeurt op basis van hun vaardigheden, ongeacht hun leeftijd, sekse, afkomst, geloof, handicap, nationaliteit, ... in de overtuiging dat verscheidenheid een rijkdom is.

Bent u op zoek naar uitdaging in een stabiele werkomgeving,
contacteer ons dan onmiddellijk en stuur uw sollicitatiedossier naar : selections@ocmwbxl.brussels

Bijkomende inlichtingen : selections@ocmwbxl.brussels ou 02/563.65.66.

Download de vacature in PDF-formaat